Szczegóły wydarzenia
  Konferencje

VII Ogólnopolska Konferencja "Biznes w kulturze – kultura w biznesie"

VII Ogólnopolska Konferencja ma na celu ukazanie aktualnych problemów funkcjonowania instytucji i konsumentów kultury, wobec uwarunkowań turbulentnego otoczenia, w kontekście ogólnoświatowej pandemii. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji będą zagadnienia związane z wpływem ogólnoświatowej pandemii na zachowania instytucji kultury oraz jej użytkowników. Punktem wyjścia do rozważań, dyskusji i analiz będą zmiany, jakie nastąpiły w zarządzaniu organizacjami sfery kultury w dobie pandemii, kierunki przemian wobec konieczności dostosowania ich działalności do zmienionego otoczenia oraz sposoby radzenia sobie z bieżącymi wyzwaniami w warunkach niepewności. Wpływ ogólnoświatowej pandemii w praktyce funkcjonowania jednostek kultury będzie przedmiotem rozważań zarówno środowiska naukowego, jak i praktyków życia gospodarczego. W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną więc dwa podejścia: naukowe oraz praktyczne. Podejście naukowe będzie uwzględniało teoretyczne aspekty zmian w funkcjonowaniu współczesnych podmiotów sfery kultury pod wpływem pandemii. Z kolei podejście praktyczne pozwoli ukazać ów problem z punktu widzenia rzeczywistej działalności jednostek kultury oraz szans i barier, które napotykają w swojej aktywności wobec zmian dokonujących się w otoczeniu. Tym samym, założeniem konferencji jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, reprezentującymi zarówno środowisko akademickie, jak i praktykę życia gospodarczego.

Organizacja:
Zespół Pieśni i Tańca "Silesianie" Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Lokalizacja:
Wydarzenie online
Początek:
czw, lis 05, 2020 wydarzenie całodzienne