Inne oblicze sprawozdawczości

30 listopada w ramach umowy o współpracy naszego Uniwersytetu z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu, dr Katarzyna Olejko wygłosiła wykład pt. Zarządzanie wrażeniem a kreatywność w sprawozdawczości.


Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, którzy już w tym roku szkolnym będą dokonywać wyboru kierunku studiów, a przede wszystkim wyboru swojej Uczelni. Na wykładzie zaproponowano uczniom spojrzenie na sprawozdanie finansowe z nieco innej perspektywy. Dokonywali oni oceny czytelności dokumentów udostępnianych na stronie internetowej spółek notowanych na GPW. Z dużym zaciekawieniem obserwowali różnorodność w zakresie sposobu prezentacji.

Zasadniczym celem mojego wykładu było uzmysłowienie uczniom roli jaką pełni sprawozdanie finansowe zamieszczane stronie internetowej spółki w komunikacji z interesariuszami – podkreśla dr Katarzyna Olejko. Jak twierdzą uczniowie cel ten został zrealizowany. 

Więcej informacji nt. ZSE w Wodzisławiu na Facebooku.