Spotkanie informacyjne dot. podjęcia studiów doktorskich na UE Katowice

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach zaprasza wszystkich zainteresowanych do rozmowy z Dziekanem Szkoły Doktorskiej drem hab. Arturem Walasikiem, prof. UE, która pozwoli poznać specyfikę tych studiów i zadecydować, czy podjąć wyzwanie dalszego kształcenia. Spotkanie odbędzie się 29 maja 2023 r. o godz. 17:00 za pośrednictwem platformy Google Meet: meet.google.com/oqd-fjwu-ehz