Specjalność: Finance and Accounting for Business

Finance and Accounting for Business to specjalność prowadzona w języku angielskim na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń w ramach kierunku Finanse i Rachunkowość.

Proponujemy ją osobom, które chcą by język angielski nie był dla nich językiem obcym i są zainteresowane tajnikami świata finansów, tym, którzy pragną dowiedzieć się jak w przedsiębiorstwach podejmowane są decyzje dotyczące finansowania i inwestowania oraz jak są tworzone analizowane i  przekazywane użytkownikom informacje o sytuacji finansowej i majątkowej jednostki gospodarczej,  jakie czynniki  należy  uwzględniać by zarządzanie finansami było skuteczne, jaką rolę i dlaczego tak ważną pełni rachunkowość i czy świat finansów to tylko pieniądz, czy może coś jeszcze.   

Studia na tej specjalności dostarczają aktualnej  i dostosowanej do wymogów europejskiego rynku pracy wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw, prowadzenia rachunku opłacalności inwestycji, zasad ustalania obciążeń podatkowych jednostek gospodarczych oraz planowania podatkowego, zarządzania ryzykiem finansowym i jego ograniczania, a także inwestowania na rynku kapitałowym. Absolwent specjalności Finance and Accounting for Business potrafi gromadzić dane, zna zasady sporządzania sprawozdań finansowych oraz potrafi wykorzystywać informacje w nich zawarte do podejmowania decyzji o charakterze ekonomicznym. Absolwent jest dobrze przygotowany do wykorzystania narzędzi informatycznych w ewidencji i analizie informacji finansowych oraz w procesie podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie. Potrafi dobrać i odpowiednio wykorzystać możliwości w zakresie prowadzenia strategii konkurencyjnej przedsiębiorstwa. 

Dodatkowo, podczas zdobywania wiedzy z zakresu współczesnych finansów i rachunkowości przedsiębiorstw, doskonalona jest umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim, co niewątpliwie wzmacnia pozycję Absolwenta na rynku pracy zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. 

Ukończenie studiów na specjalności Finance and Accounting for Business umożliwi jej Absolwentom znalezienie satysfakcjonującej pracy w obszarach finansów i rachunkowości przedsiębiorstw, również w podmiotach i zespołach międzynarodowych. Zakres uzyskanej wiedzy, nabyte umiejętności i kompetencje pozwolą na podjęcie pracy w działach ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw takich jak:  finansowych, controllingu, księgowości i analiz ekonomicznych, a także w instytucjach finansowych np. banki, zakłady ubezpieczeń oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Studia na specjalności Finance and Accounting for Business są płatne.
Opłata za semestr na specjalności Finance and Accounting for Business w roku akademickim 2017/2018 wynosi 1 350zł i jest płatna w 2 ratach.

Szczegółowe informacje dostępne są w języku angielskim