Opłaty za studia

Opłaty za wydanie dokumentów stwierdzających przebieg i ukończenie studiów

  • za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej - 17 zł
  • za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami - 60 zł
  • za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40 zł

Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału.