Harmonogram potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w roku akademickim 2016/2017:

  1. Rozpoczęcie przyjmowania Wniosków oraz dokumentacji przewidzianej Regulaminem potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach: 22 lutego 2017 r.
  2. Zakończenie przyjmowania Wniosków oraz dokumentacji przewidzianej Regulaminem potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach: 22 marca 2017 r.
  3. Wydanie decyzji o potwierdzeniu efektów uczenia się przez Komisję ds. potwierdzania efektów uczenia się: 28 czerwca 2017 r.

 

 

Pełnomocnik Rektora ds Krajowych Ram Kwalifikacji
Dr Krzysztof Niestrój
krzysztof.niestroj@ue.katowice.pl

 

Punkt Informacyjny

Katarzyna Rudzińska
Budynek A, pokój 119a (parter)
ul. Bogucicka 3, 40-226 Katowice
katarzyna.rudzinska@ue.katowice.pl
tel. +48 32257-7158