Przewodnik dla kandydatów na studia II stopnia stacjonarne

Złożenie dokumentów oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

Kontakt

Informacji o naborze na studia udziela Biuro Rekrutacji:

ul. Bogucicka 3, Katowice
budynek A, pokój 119a
tel. +48 32 257-7152, +48 32257-7158
e-mail: rekrutacja@ue.katowice.pl