Opłata rekrutacyjna

  • Opłata rekrutacyjna może być uiszczona w formie przelewu lub przekazu pocztowego.
  • W celu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej prosimy o skorzystanie z gotowego blankietu, który można wydrukować w trakcie wypełniania podania w ISR. Możliwe jest także dokładne przepisanie wszystkich danych z blankietu (w przypadku korzystania z innych druków lub zapłaty przez Internet).
  • Prosimy zwrócić uwagę na „Tytuł wpłaty”. Powinien on zawierać imię i nazwisko kandydata oraz jego numer rekrutacyjny.

 

Wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2017/2018 wynosi 85 zł.

 

 

Osoby, które wniosą opłatę rekrutacyjną na studia stacjonarne na rok akademicki 2017/2018, nie zostaną przyjęte na studia stacjonarne i złożą podanie na studia niestacjonarne, będą zwolnione z ponownej opłaty rekrutacyjnej.

Powrót