Studia II stopnia stacjonarne prowadzone w języku angielskim

Wydział Zarządzania

Kierunek International Business

Na studia II stopnia stacjonarne na tym kierunku:

  • obowiązują zasady rekrutacji jak dla studentów polskich,
  • wymóg dodatkowy – znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
  • opłata za studia w roku akademickim 2015/2016 wynosiła  2 500 PLN za semestr. Tegoroczne opłaty zostaną zamieszczone niebawem.

Wydział Finansów i Ubezpieczeń

Kierunek Finanse i Rachunkowość

Studia II stopnia stacjonarne

1.      Specjalności:

  •  Joint Master Degree in European Business and Finance - prowadzona w języku angielskim na studiach stacjonarnych - dyplom trzech Uczelni (program płatny)

specjalność przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, które posiadają dyplom licencjata z zakresu nauk ekonomicznych (preferowany kierunek: finanse i rachunkowość),

wymagana dobra znajomość języka angielskiego, matematyki, statystyki oraz arkusza kalkulacyjnego,

specjalność przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, które posiadają dyplom licencjata z zakresu nauk ekonomicznych,

2.      Od kandydatów wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min.B2)

3.      Dokumenty należy składać do 11 września 2017 roku, ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice, budynek Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych, IV poziom

4.      Rozmowa kwalifikacyjna w dniu 11 września 2017 roku

5.      Szczegółowe informacje - mgr Karolina Borys, pokój 323 A, tel. 32 257 77 47, email: karolina.borys@ue.katowice.pl

6.       Dokumenty należy składać do 11 września 2017 roku, ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice, budynek Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych, IV poziom

7.       Studia będą prowadzone od pierwszego semestru w języku angielskim. Wybierając te studia Kandydat musi znać język angielski.

8.        Kandydaci składają komplet wymaganych dokumentów, jak pozostali kandydaci, a ponadto składają dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

9.        Za udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie B2 uznaje się:

·         zdanie matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym (z wynikiem co najmniej 80%) lub rozszerzonym (z wynikiem co najmniej 55%)

·         lub zdanie matury międzynarodowej/europejskiej w języku angielskim

·         lub świadectwo dojrzałości wydane przez szkołę, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim.