Ważne informacje dla kandydatów na studia

 • Wszelkie informacje dla kandydatów będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Uniwersytetu oraz w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym.

 • Rekrutacja prowadzona jest na kierunki studiów. Kandydat składa podanie na kierunek studiów (w podaniu elektronicznym kandydat wybiera główny kierunek, na który składa podanie, może również zaznaczyć kierunki alternatywne).

 • Prosimy kandydatów o skorzystanie z możliwości wyboru kierunków alternatywnych oraz o przemyślane umieszczenie ich w kolejności zgodnej z zainteresowaniami kandydata (kandydat wpłaca jedną opłatę rekrutacyjną).

 • Specjalność zostaje uruchomiona wówczas, gdy wybierze ją co najmniej 25 studentów. Specjalność studenci wybierają w trakcie studiów.

 • Jeśli kandydat na egzaminie maturalnym (nowej maturze - zdawanej od 2005 roku) nie zdawał jednego przedmiotu będącego podstawą kwalifikacji na I rok studiów, może uczestniczyć w procesie rekrutacji, otrzymując z tego przedmiotu zero punktów rekrutacyjnych. W tym przypadku podstawą kwalifikacji będzie tylko jeden przedmiot, za który kandydat może uzyskać maksymalnie 70 (poziom podstawowy) lub 100 (poziom rozszerzony) punktów rekrutacyjnych.

 • Kierunek Logistyka:

  Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Zarządzania, a także na Wydziale Ekonomii

  UWAGA! Kierunek Logistyka – prowadzony na Wydziale Ekonomii jest jedynym kierunkiem w Uniwersytecie Ekonomicznym, po ukończeniu którego absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera, studia trwają 7 semestrów.

  Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze:

  Jest to kierunek prowadzony przez dwa wydziały. Kształcenie na tym kierunku odbywa się na dwóch specjalnościach. Kandydat ma do wyboru specjalność prowadzoną na Wydziale Ekonomii - biznes międzynarodowy oraz specjalność prowadzoną na Wydziale Zarządzania - zarządzanie biznesem międzynarodowym. Kandydaci wybierają w podaniu elektronicznym kierunek i specjalność.

  Osoby, które posiadają aktualne orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności lub przyznanej grupie inwalidzkiej, mogą w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym wypełnić formularz, który ułatwi Uczelni udzielenie pomocy osobom niepełnosprawnym w procesie kształcenia.

Powrót