Informacja dla kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

Serdecznie gratulujemy kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia na pierwszy rok studiów! Jeszcze tylko krok dzieli Was od kontynuowania najdłuższych wakacji w życiu!

Teraz wystarczy tylko złożyć komplet dokumentów w białej, wiązanej teczce (wzór napisu na teczkę znajduje się w elektronicznym podaniu; należy go wydrukować i nakleić na teczkę).

Pamiętajcie, że:

  • kandydaci zaopatrują się w teczkę we własnym zakresie,
  • dokumentów nie trzeba składać osobiście (nie jest też wymagane upoważnienie), jednak prosimy o zwrócenie uwagi, czy dokumenty są kompletne.

UWAGA! Ankietę językową należy wypełnić przed złożeniem dokumentów

Wybrane studia I stopnia przewidują w programie naukę dwóch języków obcych. Kurs językowy trwa cztery semestry i kończy się egzaminem.

Przed rozpoczęciem studiów każdy kandydat zobowiązany jest do wyboru języków, których będzie się uczył: jeden język - kontynuowany, drugi - kontynuowany albo na poziomie początkującym. Ze względów organizacyjnych (np. braku możliwości otwarcia grupy z wybranego przez studenta języka obcego) należy wskazać również trzeci język, jako wybór alternatywny.

W związku z tym prosimy o wypełnienie ankiety znajdującej się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Celem ankiety jest zapewnienie jak najlepszego przydziału do grup językowych. Prosimy o przemyślane wybory – są one wiążące, co oznacza, iż nie ma możliwości zmiany grup w późniejszym terminie.

Przy podejmowaniu decyzji prosimy uwzględnić poziomy biegłości według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Tabela samooceny biegłości językowej dostępna jest m.in. na stronie Centrum Języków Obcych UE Katowice.

Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe przed złożeniem dokumentów (w przypadku jej niewypełnienia, kandydat przydzielony zostanie do grup językowych z największą liczbą wolnych miejsc - bez możliwości zmiany). Kandydaci, którzy nie wypełnili ankiety językowej, mogą to zrobić w pokoju 4/14 w budynku CNTI z pomocą naszych informatyków. 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu (e-mail: jezyki@ue.katowice.pl ; tel. +48 32257-7790 w godzinach 8.00-15.00).

  1. podanie w postaci wydruku, zawierające ankietę osobową (wydruk z elektronicznej rejestracji),
  2. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał świadectwa dojrzałości kandydat przedstawia do wglądu w momencie składania dokumentów), 
  3. dowód osobisty lub inny dokument kandydat przedstawia do wglądu w momencie składania dokumentów.

Kandydaci składają dokumenty w białej wiązanej teczce.

UWAGA!

  • Cudzoziemcy składają kserokopię Karty Polaka lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów na zasadach takich jak obywatele polscy - oryginał dokumentu kandydat przedkłada do wglądu.
  • Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą, składają kserokopię świadectwa dojrzałości (uznawalność świadectw i ich legalizacja) oraz jego tłumaczenie na język polski, potwierdzone przez upoważnione osoby lub instytucje (oryginał świadectwa do wglądu).
  • Kandydaci legitymujący się dyplomami IB (International Baccalaureate) oraz EB (European Baccalaureate) nie mają obowiązku nostryfikacji świadectwa dojrzałości.

Katowice

12 lipca (piątek)10:00–18:00
13 lipca (sobota)10:00–14:00
15 lipca (poniedziałek)10:00–18:00
16 lipca (wtorek)10:00–18:00
17 lipca (środa)9:00–18:00

budynek Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych, IV poziom
ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice  
tel. +48 32257-7152, +48 32257-7158
e-mail: rekrutacja@ue.katowice.pl 

Rybnik

12 lipca (piątek)8:00–15:00
13 lipca (sobota)10:00–14:00
15 lipca (poniedziałek)8:00–15:00
16 lipca (wtorek)8:00–15:00
17 lipca (środa)8:00–17:00

Wydział Biznesu, Finansów i Administracji
pokój 1.3 (dziekanat), Budynek B, ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik,
tel. +48 32432-9850, +48 32432-9851,
e-mail: dziekanat.wbfa@ue.katowice.pl

  • Zakwalifikowanie do przyjęcia na studia nie oznacza przyjęcia na studia. Na I rok studiów zostaną przyjęci tylko ci kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów i którzy w terminie do 12-17 lipca 2019 roku złożą wymagane dokumenty. 
  • Osoby, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia na I rok studiów, ale nie złożą wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, otrzymają decyzję o nieprzyjęciu na studia

Logowanie do Wirtualnej Uczelni będzie możliwe po 8 sierpnia br.

Wirtualna Uczelnia (e-dziekanat) jest miejscem, w którym każdy Student Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uzyskuje informacje i zarządza przebiegiem swoich studiów za pomocą udostępnionych narzędzi

Każdy Student Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach posiada własny numer konta bankowego przeznaczonego do wnoszenia opłat za studia. Numer Twojego konta bankowego dostępny jest w Wirtualnej Uczelni w menu "Dane studenta/Finanse".

Na podany numer rachunku bankowego należy dokonać wpłaty 22 zł tytułem opłaty za elektroniczną legitymację studencką. W tytule przelewu należy umieścić informację "opłata za legitymację".

W przypadku problemów z działaniem Wirtualnej Uczelni prosimy o kontakt z pracownikami właściwego Dziekanatu (na Wydziale) lub o kontakt mailowy: e-dziekanat@ue.katowice.pl

Studia na Uniwersytecie Ekonomicznym to nie tylko nauka. To także dużo zabawy, radości i czas, aby spełniać marzenia i nawiązać nowe znajomości.

Aby zrobić to jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego proponujemy obozy integracyjne w bardzo studenckich cenach (szczegóły wkrótce na ue.katowice.pl) :)

Ważnym elementem akademickiego życia jest aktywne działanie w organizacjach studenckich: branżowych, artystycznych i sportowych oraz kołach naukowych, które są doskonałą okazją do rozwoju osobistego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

Uniwersytet Ekonomiczny od zawsze wspiera pasję studentów. Dzięki naszym zajęciom dodatkowym można poznać wielu niesamowitych ludzi, doskonalić swoje umiejętności i zwiedzać świat. Studia to czas szczególny, a z nami będzie jeszcze bardziej wyjątkowy.  

Powrót