Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna może być uiszczona w formie przelewu lub przekazu pocztowego.

WAŻNE:

Prosimy kandydatów, aby nie czekali z dokonaniem opłaty rekrutacyjnej do ostatniego dnia logowania w ISR, ponieważ opłatę rekrutacyjną uważa się za wpłaconą w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu.

W tym celu prosimy o skorzystanie z gotowego blankietu, który można wydrukować w trakcie wypełniania podania w ISR. Możliwe jest także dokładne przepisanie wszystkich danych z blankietu (w przypadku korzystania z innych druków lub zapłaty przez Internet).

Prosimy zwrócić uwagę na „Tytuł wpłaty”. Powinien on zawierać imię i nazwisko kandydata oraz jego numer

Wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2017/2018 wynosi 85 zł.

 

Osoby, które wniosą opłatę rekrutacyjną na studia stacjonarne na rok akademicki 2017/2018, nie zostaną przyjęte na studia stacjonarne i złożą podanie na studia niestacjonarne, będą zwolnione z ponownej opłaty rekrutacyjnej.

Powrót