Studia I stopnia stacjonarne prowadzone w języku angielskim

Kierunek International Business

Specjalność Finance and Accounting for Business na kierunku Finanse i Rachunkowość

Studia będą prowadzone od pierwszego semestru w języku angielskim. Wybierając te studia Kandydat musi znać język angielski.

Kandydaci składają komplet wymaganych dokumentów, jak pozostali kandydaci, a ponadto składają dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Za udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie B2 uznaje się:

  • zdanie matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym (z wynikiem co najmniej 80%) lub rozszerzonym (z wynikiem co najmniej 55%)
  • lub zdanie matury międzynarodowej/europejskiej w języku angielskim
  • lub świadectwo dojrzałości wydane przez szkołę, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim
  • lub ukończenie studiów prowadzonych w języku angielskim
  • lub przedłożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Jeśli Kandydat zdawał na egzaminie maturalnym język angielski, jednak nie uzyskał wymaganego wyniku (poziom podstawowy co najmniej 80% lub rozszerzony co najmniej 55%) lub zdawał inny język obcy, powinien zaznaczyć w podaniu elektronicznym, czy posiada inny wymagany dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego.


Studia prowadzone w języku angielskim są płatne
.

Opłata za studia na kierunku International Business w roku akademickim 2016/2017 wynosiła 2 250zł i była płatna w 2 ratach. Tegoroczna opłata zostanie podana wkrótce.

Opłata za studia na specjalności Finance and Accounting for Businessw roku akademickim 2017/2018 wynosi 1 350zł i jest płatna w 2 ratach.