Wymagania dotyczące zdjęcia

Zdjęcie w postaci elektronicznej dołączone do podania w IRK:

  • Zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 ustawy
  • Zdjęcie powinno być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia podania

  • Preferowane jest zdjęcie o wymiarach 300 x 375 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB