Zasady rejestracji w ISR

Wszystkich kandydatów na studia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w roku akademickim 2017/2018 obowiązuje rejestracja elektroniczna, która prowadzona jest za pomocą Internetowego Systemu Rekrutacyjnego (ISR).

 

 • Kandydaci wypełniają podanie elektroniczne.
 • Podania na studia dostępne będą wyłącznie w wersji elektronicznej. 
 • Kandydaci mogą poprawiać dane zawarte w podaniu do momentu zatwierdzenia – po zatwierdzeniu niemożliwe jest dokonywanie poprawek.
 • Tegoroczni maturzyści mogą zatwierdzić podanie dopiero po wprowadzeniu wszystkich danych ze świadectwa dojrzałości.

  Kandydat może uiścić opłatę rekrutacyjną przed otrzymaniem świadectwa dojrzałości. Jednak warunkiem udziału w procesie rekrutacji jest wpisanie przez Kandydata wyników maturalnych do Internetowego Systemu Rekrutacyjnego (ISR).

  W tym przypadku Kandydat zatwierdza podanie dopiero po wprowadzeniu do ISR wyników ze świadectwa maturalnego i po sprawdzeniu poprawności wszystkich danych.

 • Kandydaci na studia pierwszego stopnia stacjonarne w pierwszym etapie rekrutacji, po zalogowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym, nie składają dokumentów.
 • Na tym etapie sekretarze Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych mogą, w razie potrzeby, kontaktować się telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną z kandydatami w celu uzyskania wyjaśnień, a w szczególnych przypadkach prosić o osobisty kontakt.
 • Kwalifikacji będą podlegać tylko osoby, które prawidłowo wypełnią podanie w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym oraz wpłacą opłatę rekrutacyjną.

Powrót