Zaproszenie na Seminarium naukowe


 

Katedra Bankowości i Rynków Finansowych

serdecznie zaprasza na

Seminarium naukowe pt.

„Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia i jej potencjał społeczno- finansowy”

z udziałem przedstawicieli GZM

 

Tematyka seminarium obejmuje następujące problemy:

·        Rys historyczny procesów metropolizacji aglomeracji miejskich

·        Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia. Zadania i obszary działania

·        Gospodarka środkami GZM w kontekście wieloletniej prognozy finansowej dla Metropolii

 

Seminarium odbędzie się w dniu 16 maja 2019 (czwartek)

w godz. 9.50-11.30 w auli CNTI (ul. Bogucicka 5)

 

 

Przed rozpoczęciem Seminarium i po jego zakończeniu będzie możliwość zapoznania się z materiałami informacyjnymi przygotowanymi w ramach Programu Bankowcy dla Edukacji,a dotyczącymi m.in. finansów seniorów i tematyki bezpieczeństwa w sieci „Aktywny Senior”.