Rekrutacja osób niepełnosprawnych

Kandydaci niepełnosprawni podlegają kwalifikacji na takich samych zasadach jak pozostali kandydaci.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Rekrutacja cudzoziemców

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dziale Studia dla cudzoziemców.