Specjalność: dziennikarstwo ekonomiczne i nowe media

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Opisywanie biznesu wymaga nie tylko zrozumienia skomplikowanych liczb, ale także umiejętności wykorzystania tych danych tworząc ciekawą narrację. Trzeba umieć przedstawić w mediach to, co ma wpływ na życie ludzi w tym także i biznes, który nie jest obojętny dla domowych gospodarstw i stanu portfeli. Dlatego rozwijamy kompetencje zarówno informacyjne, jak i publicystyczne. Uczymy pisania analiz, raportów, przeprowadzania wywiadów, pracy z mikrofonem i kamerą. Znajomość nowoczesnych technologii informatycznych, komunikacyjnych i medialnych, wykorzystanie multimediów w dziennikarstwie pomaga naszym absolwentom stawać się w nowoczesnych mediach - niezależnie od ich wielkości, zasięgu czy profilu, ludźmi wszechstronnymi i kompetentnymi.

Współczesne dziennikarstwo, wymaga wysokiej i profesjonalnej specjalizacji. Na  rynku cenieni są eksperci, którzy nie tylko potrafią docierać do ciekawych i wartościowych informacji, ale także je zweryfikować, uporządkować i przekazać w atrakcyjnej formie. Przykładem są np. blogerzy prowadzące blogi o treści biznesowej czy ekonomicznej.

Specjalność jest adresowana do absolwentów studiów I stopnia, również ekonomicznych, którzy chcą rozwijać zdobytą wiedzę o funkcjonowaniu mediów i sfery ekonomicznej oraz doskonalić  praktyczne umiejętności w zakresie dziennikarstwa ekonomicznego i  business reporting. Studia mają przygotować do roli dziennikarza ekonomicznego, redaktora i wydawcy, redaktora raportów biznesowych, specjalisty do spraw wykorzystania technologii medialnych w komunikacji biznesowej, a także do zarządzania produktem i przedsiębiorstwem medialnym. Specjalność łączy umiejętności i wiedzę z dziedzin ekonomii, zarządzania, marketingu, dziennikarstwa, medioznawstwa, komunikologii, informatyki.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Słuchacze specjalności już od pierwszego semestru poszerzają swoją wiedzę o gospodarce w społeczeństwie informacyjnym, o zarządzaniu w mediach oraz o nowoczesnych metodach pozyskiwania, przetwarzania i prezentowania treści w prasie, radiu, telewizji i internecie. Podczas zajęć  warsztatowych – rozwijane są  metody pracy dziennikarza informacyjnego, specjalizującego się w problematyce  ekonomicznej i biznesowej. Zakres programowy obejmuje zagadnienia i kompetencje umożliwiające biegłą obsługę urządzeń i oprogramowania stanowiących wyposażenie nowoczesnej redakcji multimedialnej. Absolwenci są przygotowani do sprawnego działania w szeroko pojmowanej przestrzeni komunikacji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności związanych z pracą w mediach elektronicznych i posługiwaniem się elektronicznymi środkami przekazu oraz cyfrowymi narzędziami pracy.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Absolwent tej specjalności będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:

  • Dziennikarz/ redaktor (zwłaszcza w mediach ekonomicznych, specjalistycznych,  firmowych)

  • Copywriter

  • Webmaster

  • Koordynator projektów medialnych (aplikacji, gier, programów interaktywnych)

  • Kreatywny specjalista komunikacji multimedialnej

  • analityk mediów

  • menedżer zarządzający przedsiębiorstwem medialnym

  • konsultant ds. kampanii medialnych

  • menedżer produktów medialnych.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Studenci w praktyce poznają zasady montażu materiałów multimedialnych, uczą się przygotowania powszechnych w mediach raportów Big Picture oraz redagowania stron internetowych pod kątem ważności i atrakcyjności tematów zwłaszcza w obszarze  problematyki gospodarczej, biznesowej czy finansowej.