Specjalność: dziennikarstwo ekonomiczne i nowe media

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność kierowana jest do absolwentów studiów pierwszego stopnia pragnących zdobyć bądź pogłębić wszechstronne umiejętności dziennikarskie, w tym szczególnie w zakresie dziennikarstwa gospodarczego i ekonomicznego, a także zaawansowanych umiejętności wykorzystania nowych mediów w komunikacji i w biznesie.

Współczesny dziennikarz tworzy i czerpie informacje wykorzystując nowe media. Tradycyjny warsztat dziennikarski dziś już nie wystarczy, a na dynamicznym rynku wysoko ceni się ekspertów, którzy nie tylko potrafią docierać do ciekawych i wartościowych informacji, ale także je zweryfikować, uporządkować i przekazać w atrakcyjnej formie. Specjalność „Dziennikarstwo ekonomiczne i nowe media” oferuje unikatowe możliwości pogłębienia wiedzy o gospodarce, zdobycia zaawansowanych umiejętności w zakresie dziennikarstwa (prasowego, radiowego, telewizyjnego i internetowego) i biegłej obsługi nowoczesnych technologii informatycznych, komunikacyjnych i medialnych. Silny akcent na naukę praktycznego wykorzystania multimediów w dziennikarstwie sprawia, że absolwenci staną się wszechstronnymi ludźmi nowoczesnych mediów – niezależnie od ich wielkości, zasięgu, czy profilu.

Studia mają przygotować do roli dziennikarza ekonomicznego, redaktora i wydawcy, specjalisty do spraw wykorzystania technologii medialnych w komunikacji biznesowej,  a także do zarządzania produktem i przedsiębiorstwem medialnym. Specjalność łączy umiejętności i wiedzę z dziedzin ekonomii, zarządzania, marketingu, dziennikarstwa, medioznawstwa, komunikologii, informatyki.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Słuchacze specjalności już od pierwszego semestru poszerzą swoją wiedzę o gospodarce w społeczeństwie informacyjnym, o zarządzaniu w mediach oraz o nowoczesnych metodach pozyskiwania, przetwarzania i prezentowania treści w prasie, radiu, telewizji i internecie. Podczas zajęć – w większości o charakterze warsztatowym – rozwijane będą zaawansowane umiejętności niezbędne do twórczej pracy w mediach elektronicznych. Zakres programowy obejmuje zagadnienia i kompetencje umożliwiające biegłą obsługę urządzeń i oprogramowania stanowiących wyposażenie nowoczesnej redakcji multimedialnej. Absolwenci zostaną przygotowani do sprawnego działania w szeroko pojmowanej przestrzeni komunikacji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności związanych z pracą w mediach elektronicznych i posługiwaniem się elektronicznymi środkami przekazu oraz cyfrowymi narzędziami pracy.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Absolwent tej specjalności będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:

  • dziennikarz prasowy i multimedialny,
  • redaktor (zwłaszcza w mediach specjalistycznych, firmowych i elektronicznych),
  • copywriter,
  • webmaster,
  • koordynator projektów medialnych (aplikacji, gier, programów interaktywnych),
  • kreatywny specjalista komunikacji multimedialnej,
  • analityk mediów,
  • menedżer zarządzający przedsiębiorstwem medialnym,
  • konsultant ds. kampanii medialnych,
  • menedżer produktów medialnych.