Specjalność: dziennikarstwo ekonomiczne i public relations

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Dziennikarstwo ekonomiczne i public relations to jedna specjalność i dwa profile zawodowe. Współczesny dziennikarz tworzy i czerpie informacje wykorzystując nowe media. Tradycyjny warsztat dziennikarski dziś już nie wystarczy, a na dynamicznym rynku wysoko ceni się ekspertów, którzy nie tylko potrafią docierać do ciekawych i wartościowych informacji, ale także je zweryfikować, uporządkować i przekazać w atrakcyjnej formie.

Specjalność "Dziennikarstwo ekonomiczne i nowe media" oferuje unikatowe możliwości pogłębienia wiedzy o gospodarce, zdobycia zaawansowanych umiejętności w zakresie dziennikarstwa (prasowego, radiowego, telewizyjnego i internetowego) i biegłej obsługi nowoczesnych technologii informatycznych, komunikacyjnych i medialnych. Silny akcent na naukę praktycznego wykorzystania multimediów w dziennikarstwie sprawia, że absolwenci staną się wszechstronnymi ludźmi nowoczesnych mediów - niezależnie od ich wielkości, zasięgu, czy profilu.

Ponadto, w każdej firmie i instytucji czy organizacji pozarządowej potrzebni są specjaliści zajmujący się komunikacją, promocją oraz relacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi danej organizacji. Grupa przedmiotów dotyczących public relations pozwala studentom tej specjalności zbudować warsztat, który będą w przyszłości wykorzystywać właśnie w pracy z zakresu public relations.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

W ramach specjalności „Dziennikarstwo ekonomiczne i public relations” pogłębiane są wiedza i umiejętności związane z kształtowaniem wizerunku organizacji oraz jej promocją, a także te potrzebne dziennikarzom ekonomicznym.

Zajęcia na specjalności to w przeważającej mierze "warsztaty", w trakcie których studenci nabierają umiejętności i pozyskują narzędzia do wykonywania zawodów związanych z komunikacją społeczną. Uczą się przygotowywać i prowadzić działania public relations i promocyjne dla różnego typu organizacji. Nabywają doświadczenia praktyczne podczas zajęć w najlepszych instytucjach i firmach regionu. A podczas warsztatów ćwiczą pisanie tekstów reklamowych i PR, tworząc wirtualne firmy.

Wszystko to zostaje poszerzone o przedmioty dotyczące mediów i publicystyki ekonomicznej, dając solidne podstawy w zakresie dziennikarstwa ekonomicznego, ale także relacji z mediami.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Absolwent tej specjalności będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:

 • specjalistą ds. public relations;
 • mediaplanerem w domu mediowym;
 • copywriterem w agencji reklamowej;
 • koordynatorem ds. promocji;
 • specjalistą ds. kreowania wizerunku marki;
 • rzecznikiem prasowym;
 • doradcą ds. wizerunku firm i instytucji;
 • koordynatorem akcji promocyjnych;
 • dziennikarzem ekonomicznym;
 • dziennikarzem społecznym;
 • dziennikarzem piszącym dla magazynów custom publishing;
 • wydawcą;
 • redaktorem.