Przejdź do menu Przejdź do treści

Moduł menedżerski

Moduł menedżerski jest ukierunkowany na kształtowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji, które można wykorzystać w roli menedżera na wszystkich szczeblach zarządzania.

Czego się nauczysz?

Realizowane przedmioty to Controling, Menedżer w roli mentora i coacha, a także Analiza rynków i konkurencji. Studia w ramach tego modułu pozwolą Ci zdobyć:

  • wiedzę umożliwiającą zrozumienie zasad i możliwości zastosowania controllingu w jednostkach gospodarczych;
  • umiejętności związane z zastosowaniem narzędzi controllingu w praktyce kierowania organizacją gospodarczą;
  • wiedzę i umiejętności z zakresu warsztatowych metod rozwoju kompetencji zespołu, a także coachingowego modelu zarządzania;
  • zaawansowanej wiedzy dotyczącej funkcjonowania rynków dóbr konsumpcyjnych i czynników produkcji oraz konkurencji we współczesnej gospodarce;
  • umiejętności analizy rynków ze szczególnym uwzględnieniem poszukiwania i selekcji informacji.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca