Global Economy

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Globalizacja to jeden z najbardziej charakterystycznych procesów obserwowanych we współczesnej gospodarce. W XXI wieku gospodarka światowa określana jest mianem gospodarki globalnej z racji liczby, skali oraz intensywności powiązań między jej podmiotami (firmami, gospodarkami narodowymi, ugrupowaniami integracyjnymi, organizacjami międzynarodowymi). Specjalność Global Economy stanowi odpowiedź na rosnący popyt na pracowników łączących wiedzę i kompetencje niezbędne do poruszania się w obszarze globalnej gospodarki z wysokim poziomem znajomości języka angielskiego jako międzynarodowego języka biznesu. Powstanie specjalności Global Economy jest wynikiem współpracy pracowników jedenastu katedr Wydziału Ekonomii.

Global Economy to jedyna specjalność na Wydziale Ekonomii na studiach stacjonarnych II stopnia prowadzona w języku angielskim.

Program Specjalności Global Economy zawiera unikalne połączenie przedmiotów wyposażających w gruntowną bazową wiedzę z zakresu funkcjonowania gospodarki globalnej oraz zajęć dających możliwość ćwiczenia umiejętności praktycznych niezbędnych w prowadzeniu działalności gospodarczej i pracy w krajowych i międzynarodowych instytucjach funkcjonujących w zglobalizowanej gospodarce.

W trakcie studiów na Specjalności Global Economy kandydat zdobędzie kompleksową wiedzę z zakresu:

  • globalnego środowiska biznesu,
  • problemów oraz wyzwań współczesnej gospodarki globalnej,
  • studiów foresightowych w ekonomii, zarządzaniu i polityce,
  • komunikacji międzykulturowej i międzynarodowych negocjacji.

Realizacja specjalności w języku angielskim daje możliwość pogłębienia praktycznej znajomości języka angielskiego w biznesie, co jest jej niewątpliwym atutem.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Specjalność Global Economy wszechstronnie przygotowuje do poruszania się w obszarze globalnej gospodarki oraz prowadzenia działalności gospodarczej w globalnym otoczeniu.

W trakcie studiów na Specjalności Global Economy kandydat zdobędzie umiejętności:

  • Analizowania, interpretowania i prognozowania zjawisk i procesów składających się na globalne środowisko ekonomiczne i polityczne, globalne środowisko społeczne i kulturowe, globalne środowisko regulacyjne, a także środowisko podatkowe w globalnej gospodarce oraz globalne środowisko technologiczne;
  • Efektywnego komunikowania się oraz negocjowania w warunkach gospodarki globalnej.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Szeroki profil kształcenia na specjalności Global Economy pozwala absolwentom tej specjalności na osiągnięcie elastyczności i wysokiej zdolności dostosowawczej do wymagań rynku, co odpowiada oczekiwaniom współczesnych pracodawców. Zdobyta wiedza oraz wypracowane umiejętności stanowią doskonałe przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz jej ekspansji na rynki zagraniczne, a także do podejmowania pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach utrzymujących relacje międzynarodowe na skalę regionalną oraz globalną.

Absolwent Specjalności Global Economy znajdzie zatrudnienie w:

  • Korporacjach międzynarodowych, których filie działają na polskim rynku;
  • Polskich przedsiębiorstwach, rozszerzających działalność na rynek globalny;
  • Krajowych i międzynarodowych instytucjach otoczenia biznesu.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Zajęcia na Specjalności Global Economy w języku angielskim prowadzą wysokiej klasy eksperci z zakresu globalnego środowiska biznesu, komunikacji i negocjacji w otoczeniu międzykulturowym/wielokulturowym, którzy swoje kompetencje kształtowali oraz weryfikowali podczas wielu zagranicznych wyjazdów naukowo-dydaktycznych.

Dzięki temu, że Specjalność Global Economy jest współtworzona przez pracowników 11 katedr Wydziału Ekonomii, studenci tej specjalności mają możliwość aktywnego uczestniczenia w wielu konferencjach i seminariach naukowych realizowanych przez te katedry.

Studenci Specjalności Global Economy mogą również internacjonalizować proces kształcenia poprzez uczestnictwo w Programie ERASMUS+.