Gospodarowanie kapitałem ludzkim

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Łącząc zagadnienia ekonomiczne i psychologiczne, student uczy się konkretnych produktywnych zachowań ważnych dla wszystkich absolwentów, nie tylko tych, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą z działem human resources (HR). Wykładowcami na tej specjalności są w większości praktycy – specjaliści z zakresu ekonomii, zarządzania, psychologii, czy projektowania. Podczas zajęć omawiane i analizowane są ciekawe studia przypadków. Nacisk kładziony jest przede wszystkim na motywowanie studentów do poszukiwania kreatywnych rozwiązań w oparciu o wiedzę uzyskiwaną interaktywnie podczas zajęć. Dla studentów opracowane zostały również materiały dydaktyczne ułatwiające studiowanie, zwłaszcza osobom łączącym studia z pracą. Prowadzący zajęcia znają doskonale potrzeby i oczekiwania studentów, gdyż zajmują się na co dzień profesjonalnie m.in. zagadnieniami generacji pracowników (w tym również najmłodszego pokolenia). Mogą poszczycić się również wieloma, cenionymi w środowisku naukowym i branżowym publikacjami (np. książką „Eksperyment w obszarze HR“).

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Student, który ukończy specjalność Gospodarowanie kapitałem ludzkim będzie dysponował następującymi umiejętnościami:

 • posługiwania się specjalistyczną terminologią w języku angielskim,
 • diagnozy rodzajów problemów personalnych,
 • opracowywania projektów gier z zakresu human resources,
 • formułowania strategii personalnych,
 • stosowania metod oceniania i wyceniania kapitału ludzkiego,
 • aplikacji metod rozwoju (w tym – szkolenia) i wynagradzania pracowników,
 • projektowania przestrzeni pracy i elastycznych modeli czasu pracy,
 • reagowania na konflikty,
 • rozpoznawania pracoholizmu, stresu w pracy, mobbingu i wypalenia zawodowego,
 • różnicowania pomiędzy efektywnymi i nieefektywnymi procesami personalnymi,
 • określania luki w potencjale kreatywnym pracy,
 • posługiwania się miernikami i wskaźnikami controllingu personalnego,
 • oceny i prewencji ryzyka personalnego.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Absolwent specjalności Gospodarowanie kapitałem ludzkim znajdzie zatrudnienie w działach personalnych firm różnych branż oraz w agencjach pośrednictwa pracy/doradztwa personalnego/pracy tymczasowej. W obszarze HR może zostać zatrudniony na m.in. następujące stanowiska: specjalista ds. zasobów ludzkich; specjalista ds. wynagrodzeń i benefitów; specjalista ds. kadr i płac; specjalista ds. rekrutacji; specjalista ds. Employer Brandingu; specjalista ds. szkoleń; kierownik ds. personalnych; HR Business Partner; dyrektor personalny (zob. Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy: specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi; specjaliści ds. szkoleń zawodowych i rozwoju kadr; kierownicy ds. zarządzania zasobami ludzkimi - grupy zawodów – specjalności rozpoczynające się w klasyfikacji numerami: 2423, 2424, 112005).

4. DODATKOWE INFORMACJE

Przy Katedrze Zarządzania Organizacjami działa Studenckie Koło Naukowe "HR-owców". W ramach działalności Koła realizowane są: cykliczne spotkania (seminaria) z praktykami HR, szkolenia wewnętrzne "Z HR-em na TY", wizyty studyjne w działach personalnych. Członkowie Koła biorą także udział w konferencjach skierowanych dla młodych ekonomistów (z publikacjami).