Gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Wszyscy od czasu do czasu mamy do czynienia z nieruchomościami, kupując dom, wynajmując biuro, płacąc podatek do nieruchomości czy korzystając z instrumentów polityki mieszkaniowej. Okazuje się, że w takich przypadkach bardzo pożądaną sprawą jest posiadanie specjalistycznej, interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu funkcjonowania rynków nieruchomości. Większość ludzi nie posiada takiej wiedzy i dlatego korzysta z usług specjalistów takich jak: rzeczoznawcy majątkowi, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, doradcy na rynku nieruchomości. Naszym celem jest wzbudzić w Was pasję do zagadnień związanych z nieruchomościami tak, abyście mogli zgłębiać wiedzę oraz nabywać praktyczne umiejętności z zakresu gospodarowania nieruchomościami.

W trakcie studiów I stopnia punkt wyjścia stanowią dwa przedmioty specjalnościowe: Gospodarka nieruchomościami oraz Ekonomia sektora publicznego, dostarczają one podstaw teoretycznych, umożliwiających w następnym kroku opanowanie narzędzi analitycznych i zdobycie umiejętności projektowych w ramach takich przedmiotów jak: Analiza rynków nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Metody wyceny nieruchomości, Zarządzanie usługami publicznymi i Strategie rozwoju gminy. W trakcie studiów II stopnia studenci wzbogacają wiedzę i umiejętności, koncentrując się na bardziej specjalistycznych zagadnieniach, m.in.: wycenie nieruchomości zurbanizowanych i niezurbanizowanych.

Atutami specjalności są:

 • interdyscyplinarny charakter studiów łączących zagadnienia ekonomiczne, prawne i techniczne,
 • wykwalifikowana kadra naukowa posiadająca bogate doświadczenie praktyczne w zakresie tworzenia strategii i programów gospodarowania nieruchomościami,
 • nacisk na nabywanie umiejętności analitycznych i projektów, praca przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych oraz kształtowanie kompetencji pracy w zespole.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Studenci specjalności potrafią:

 • myśleć zarówno w sposób analityczny jak i strategiczny, wykorzystując interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą nieruchomości i usług publicznych,
 • korzystać z różnorodnych źródeł informacji o nieruchomości,
 • gromadzić i przetwarzać dane z rynków nieruchomości, a także analizować strukturę zjawisk, dynamikę zmian a także badać współzależności ekonomiczno-przestrzenne na rynkach nieruchomości,
 • rozliczać koszty funkcjonowania nieruchomości, sporządzać plany gospodarcze, tworzyć i analizować budżety oraz oceniać efektywności inwestycji w nieruchomości,
 • stosować podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości,
 • pracować w interdyscyplinarnych zespołach opracowujących kompleksowe strategie i programy gospodarowania nieruchomościami, a także kreujących polityki rozwoju lokalnego i regionalnego.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy w:

 • firmach zajmujących się wyceną nieruchomości, pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, zarządzaniem nieruchomościami, doradztwem na rynku nieruchomości,
 • firmach deweloperskich,
 • Towarzystwach Budownictwa Społecznego,
 • firmach zajmujących się pozyskiwaniem, przygotowywaniem i zarządzaniem terenami inwestycyjnymi,
 • urzędach gminnych, miejskich, starostwach powiatowych oraz urzędach marszałkowskich i wojewódzkich, w wydziałach właściwych dla spraw związanych z gospodarką nieruchomościami, polityką mieszkaniową, zarządzaniem usługami publicznymi,
 • miejskich i regionalnych jednostkach organizacyjnych świadczących usługi publiczne,
 • instytucjach działających na rzecz metropolizacji regionu,
 • fundacjach, stowarzyszeniach oraz innych organizacjach pozarządowych działających na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego.

4. DODATKOWE INFO

Studenci specjalności aktywnie uczestniczą w działalności Kół Naukowych:

 • Koła Naukowego „Nieruchomości”,
 • Koła Naukowego „AREA”,
 • Koła Naukowego „Pro Futuro”.

Koło Naukowe „Nieruchomości” wydaje czasopismo naukowe pt. „Projekt Nieruchomości”, dostępne w wersji elektronicznej: issuu.com/skn.projektnieruchomosci

Kadra naukowo-dydaktyczna oraz studenci specjalności współpracują z:

 • Towarzystwem Urbanistów Polskich, w zakresie interdyscyplinarnych projektów mikro-planowania przestrzeni miejskich,
 • 13 uniwersytetami z Czech, Słowacji, Słowenii, Austrii, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Macedonii, Czarnogóry w ramach sieci wymiany dydaktycznej CEEPUS-REDENE,
 • urzędami miejskimi w zakresie pozyskiwania danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN),
 • rzeczoznawcami majątkowymi, pośrednikami i zarządcami nieruchomości oraz firmami deweloperskimi – m.in. TDJ Estate.