International Commerce

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Internacjonalizacja działalności gospodarczej stanowi jeden z najbardziej charakterystycznych procesów we współczesnej gospodarce. W XXI wieku umiędzynarodowienie aktywności jest realizowane nie tylko przez światowe korporacje, ale także przez coraz większą liczbę małych i średnich przedsiębiorstw, również tych wywodzących się z polskiego rynku. Specjalność International Commerce stanowi odpowiedź na rosnący popyt na pracowników łączących wiedzę i kompetencje niezbędne do organizowania i realizacji transakcji zagranicznych z wysokim poziomem znajomości języka angielskiego jako międzynarodowego języka biznesu. Powstanie specjalności International Commerce jest wynikiem współpracy pracowników jedenastu katedr Wydziału Ekonomii. International Commerce to jedyna specjalność na Wydziale Ekonomii na studiach stacjonarnych I stopnia prowadzona w języku angielskim.

Specjalność International Commerce kształci w zakresie:

 • ekonomii międzynarodowej,
 • prawa międzynarodowego,
 • finansów międzynarodowych,
 • marketingu międzynarodowego,
 • handlu elektronicznego i mediów społecznościowych,
 • przedsiębiorczości,
 • funkcjonowania firmy w środowisku międzynarodowym,
 • organizacji transakcji w handlu zagranicznym.

Program specjalności International Commerce zawiera unikalne połączenie przedmiotów dających gruntowną wiedzę teoretyczną z zakresu handlu międzynarodowego oraz zajęć umożliwiających ćwiczenie praktycznych umiejętności niezbędnych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Specjalność daje możliwość pogłębienia praktycznej znajomości języka angielskiego w biznesie, pozwalając na opanowanie fachowych terminów używanych w handlu międzynarodowym, co stanowi jej główny atut.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Specjalność International Commerce wszechstronnie przygotowuje do poruszania się w obszarze handlu międzynarodowego.

Specjalność International Commerce kształci umiejętności niezbędne do pracy w środowisku międzynarodowym, związane z prowadzeniem transakcji zagranicznych w aspektach: ekonomicznym, prawnym i finansowym. W trakcie studiów na Specjalności International Commerce, kandydat zdobędzie umiejętności organizacji i realizacji transakcji zagranicznych zarówno w handlu tradycyjnym, jak i elektronicznym, w przedsiębiorstwach różnej wielkości, funkcjonujących w różnorodnych branżach. Umiejętności te będą wsparte pogłębioną znajomością języka angielskiego.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Szeroki profil kształcenia na Specjalności International Commerce pozwala absolwentom tej specjalności na osiągnięcie elastyczności i wysokiej zdolności dostosowawczej do wymagań rynku, co odpowiada oczekiwaniom współczesnych pracodawców.

Absolwent specjalności International Commerce jest przygotowany do:

 • prowadzenia własnego przedsiębiorstwa handlowego,
 • pracy w dziale marketingu przedsiębiorstwa międzynarodowego,
 • pracy w centrali handlu zagranicznego,
 • pracy we wszelkich przedsiębiorstwach i instytucjach posiadających międzynarodowe kontakty handlowe.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Zajęcia na specjalności International Commerce prowadzą w języku angielskim wysokiej klasy eksperci z zakresu ekonomii międzynarodowej, marketingu międzynarodowego, komunikacji i negocjacji międzynarodowych, organizacji transakcji w handlu zagranicznym, finansów międzynarodowych, prawa międzynarodowego, którzy swoje kompetencje kształtowali oraz weryfikowali podczas wielu zagranicznych wyjazdów naukowo-dydaktycznych.

Dzięki temu, iż Specjalność International Commerce jest współtworzona przez pracowników 11 katedr Wydziału Ekonomii, studenci tej specjalności mają możliwość aktywnego uczestniczenia w wielu konferencjach i seminariach naukowych realizowanych przez te katedry.

Studenci Specjalności International Commerce mogą internacjonalizować proces kształcenia poprzez uczestnictwo w Programie ERASMUS+.