International Commerce

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Internacjonalizacja działalności gospodarczej stanowi jeden z najbardziej charakterystycznych procesów we współczesnej gospodarce. W XXI wieku umiędzynarodowienie aktywności jest realizowane nie tylko przez światowe korporacje, ale także przez coraz większą liczbę małych i średnich przedsiębiorstw, również tych wywodzących się z polskiego rynku. Specjalność International Commerce stanowi odpowiedź na rosnący popyt na pracowników łączących wiedzę i kompetencje niezbędne do organizowania i realizacji transakcji zagranicznych z wysokim poziomem znajomości języka angielskiego jako międzynarodowego języka biznesu. Powstanie specjalności International Commerce jest wynikiem współpracy pracowników jedenastu katedr.

International Commerce to jedyna specjalność na kierunku Ekonomia na studiach stacjonarnych I stopnia prowadzona w języku angielskim.

Specjalność International Commerce kształci w zakresie:

 • ekonomii międzynarodowej,
 • prawa międzynarodowego,
 • finansów międzynarodowych,
 • marketingu międzynarodowego,
 • handlu elektronicznego i mediów społecznościowych,
 • przedsiębiorczości,
 • funkcjonowania firmy w środowisku międzynarodowym,
 • organizacji transakcji w handlu zagranicznym.

Program specjalności International Commerce zawiera unikalne połączenie przedmiotów dających gruntowną wiedzę teoretyczną z zakresu handlu międzynarodowego oraz zajęć umożliwiających ćwiczenie praktycznych umiejętności niezbędnych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Specjalność daje możliwość pogłębienia praktycznej znajomości języka angielskiego w biznesie, pozwalając na opanowanie fachowych terminów używanych w handlu międzynarodowym, co stanowi jej główny atut.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Specjalność International Commerce wszechstronnie przygotowuje do poruszania się w obszarze handlu międzynarodowego.

Specjalność International Commerce kształci umiejętności niezbędne do pracy w środowisku międzynarodowym, związane z prowadzeniem transakcji zagranicznych w aspektach: ekonomicznym, prawnym i finansowym. W trakcie studiów na Specjalności International Commerce, kandydat zdobędzie umiejętności organizacji i realizacji transakcji zagranicznych zarówno w handlu tradycyjnym, jak i elektronicznym, w przedsiębiorstwach różnej wielkości, funkcjonujących w różnorodnych branżach. Umiejętności te będą wsparte pogłębioną znajomością języka angielskiego.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Szeroki profil kształcenia na Specjalności International Commerce pozwala absolwentom tej specjalności na osiągnięcie elastyczności i wysokiej zdolności dostosowawczej do wymagań rynku, co odpowiada oczekiwaniom współczesnych pracodawców.

Absolwent specjalności International Commerce jest przygotowany do:

 • prowadzenia własnego przedsiębiorstwa handlowego,
 • pracy w dziale marketingu przedsiębiorstwa międzynarodowego,
 • pracy w centrali handlu zagranicznego,
 • pracy we wszelkich przedsiębiorstwach i instytucjach posiadających międzynarodowe kontakty handlowe.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Zajęcia na specjalności International Commerce prowadzą w języku angielskim wysokiej klasy eksperci z zakresu ekonomii międzynarodowej, marketingu międzynarodowego, komunikacji i negocjacji międzynarodowych, organizacji transakcji w handlu zagranicznym, finansów międzynarodowych, prawa międzynarodowego, którzy swoje kompetencje kształtowali oraz weryfikowali podczas wielu zagranicznych wyjazdów naukowo-dydaktycznych.

Dzięki temu, iż Specjalność International Commerce jest współtworzona przez pracowników 11 katedr, studenci tej specjalności mają możliwość aktywnego uczestniczenia w wielu konferencjach i seminariach naukowych realizowanych przez te katedry.

Studenci Specjalności International Commerce mogą internacjonalizować proces kształcenia poprzez uczestnictwo w Programie ERASMUS+.