Finanse zatrudnienia

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność „Finanse zatrudnienia” jest specjalnością o profilu praktycznym, przygotowaną w odpowiedzi na zapotrzebowanie pracodawców, która obejmuje zajęcia powiązane z praktycznym przygotowaniem zawodowym studenta. Program kształcenia przystosowany jest do obecnych realiów, ukierunkowując studentów do pracy w działach kadrowo-płacowych na samodzielnych i pomocniczych stanowiskach w publicznych służbach zatrudnienia, podmiotach sektora prywatnego oraz sektora społecznego. Celem specjalności jest przygotowanie absolwenta do samodzielnego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji organizacyjnych oraz skutecznego i efektywnego wykonywania zadań w ramach polityki personalnej, zwłaszcza w aspekcie finansowym i prawnym.

Specjalność „Finanse zatrudnienia” gwarantuje:

  • Nowoczesny program nauczania dostosowany do aktualnych potrzeb rynku pracy,
  • Aktywny udział specjalistów-praktyków prowadzących zajęcia w oparciu o własne doświadczenia zawodowe,
  • Warsztaty i zajęcia studyjne w ramach cyklicznych spotkań z praktyką gospodarczą, podczas których studenci nabywają umiejętności, które przydadzą im się w rozpoczęciu kariery zawodowej.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Specjalność dostarcza szerokiej wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości i prawa. Przedmioty specjalnościowe odnoszą się w szczególności do problematyki związanej z pracowniczymi i niepracowniczymi formami zatrudnienia, obciążeniami publicznoprawnymi osiąganych dochodów, zdarzeniami zachodzącymi w organizacji oraz ich wpływu na strukturę wynagrodzenia, bezpieczeństwem danych dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby w związku z jej zatrudnieniem, wspomaganiem procesów i decyzji biznesowych w zakresie kadr i płac z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz zintegrowanych systemów informatycznych.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Absolwent specjalności jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej świadczącej usługi kadrowo-płacowe, a także do podjęcia pracy na stanowisku menedżera (kierownika) wyodrębnionego w organizacji działu personalnego lub wykwalifikowanego specjalisty, m.in.:

  • W działach personalnych i kadrowych publicznych służb zatrudnienia
  • W działach personalnych i kadrowych w podmiotach sektora prywatnego i społecznego
  • W biurze rachunkowym
  • W kancelarii doradztwa podatkowego
  • W biurze doradztwa zawodowego
  • W biurze pośrednictwa pracy.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Szczegóły w kartach opisów przedmiotów specjalnościowych