Ubezpieczenia

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność „Ubezpieczenia” dostarcza szerokiej wiedzy w zakresie ochrony ubezpieczeniowej realizowanej w różnych obszarach aktywności podmiotów sektora finansowego i niefinansowego, zwracając szczególną uwagę na identyfikację ryzyk, które w obecnych czasach z coraz większym natężeniem oddziałują na aktywność gospodarczą podmiotów zaburzając ją. Umiejętnie wyselekcjonowane i wykorzystane ubezpieczenia pozwolą zminimalizować skalę skutków realizacji zagrożeń towarzyszących działalności gospodarczej, jak również umożliwią poprawę sytuacji finansowej podmiotów poprzez najwłaściwiej dobrany program ochrony ubezpieczeniowej. W konstrukcji odpowiedniego programu ochrony ubezpieczeniowej przed realizacją często bardzo specyficznych i trudnych ryzyk pomocą służą wyspecjalizowane podmiotu rynku ubezpieczeń, między innymi pośrednicy ubezpieczeniowi. We współczesnej gospodarce nie da się prowadzić skutecznie działalności bez konieczności stosowania konkretnych mechanizmów pozwalających ograniczyć skutki zagrożeń, jak również im zapobiegać, co zapewnia przede wszystkim zastosowanie ubezpieczenia. Specjalność „Ubezpieczenia” bazując na gruntownej wiedzy teoretycznej, przede wszystkim przygotowuje do jej praktycznego wykorzystania.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Specjalność „Ubezpieczenia” kształtuje warsztat absolwenta umożliwiając mu uzyskanie umiejętności do identyfikacji i oceny zapotrzebowania na wyspecjalizowaną i dostosowaną często do zindywidualizowanych potrzeb o oczekiwań ochronę ubezpieczeniową zarówno w życiu osobistym, a zwłaszcza w określonych obszarach aktywności gospodarczej podmiotu, którą ten powinien prowadzić w sposób zapewniający mu osiągnięcie trwałego sukcesu rynkowego.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Specjalność umożliwia podjęcie pracy przez absolwenta w różnych podmiotach sektora finansowego i niefinansowego, w których może wykorzystać zdobyte kwalifikacje do rozpoznania nie tylko zagrożeń, na których ekspozycję narażone są te podmioty, ale również szans, które daje umiejętnie dopasowana ochrona ubezpieczeniowa przed zdiagnozowanymi ryzykami. Absolwent specjalności posiada umiejętność przeglądu ofert ochrony ubezpieczeniowej oferowanych przez rynek pod kątem ryzyk, które nauczył się identyfikować na poziomie zaawansowanym.

Absolwent specjalności może podjąć pracę w obszarze:

  • Doradztwa finansowego
  • Pośrednictwa ubezpieczeniowego i finansowego
  • Agencjach ubezpieczeniowych, zakładach ubezpieczeń, oddziałach ZUS, NFZ i innych
  • W działach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ochronę ubezpieczeniową i zarządzanie ryzykiem struktury organizacyjnej różnych podmiotów sektora finansowego i niefinansowego.

4. DODATKOWE INFORMACJE

W specjalności kładzie się nacisk na praktyczną współpracę z podmiotami pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego, instytucji rynku finansowego oraz ubezpieczeniowego.