Przejdź do menu Przejdź do treści

Analityk finansowy

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność Analityk finansowy prowadzona na kierunku Finanse i Rachunkowość dostarcza szerokiej wiedzy z zakresu finansów, a jednocześnie kształtuje warsztat absolwenta umożliwiający mu efektywną analizę danych finansowych. Przedmioty specjalizacyjne obejmują wszystkie obszary finansów rynkowych, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów ilościowych. Konstrukcja specjalności Analityk finansowy odwołuje się do zakresu materiału wymaganego do międzynarodowego egzaminu Chartered Financial Analyst (CFA) i pośrednio do polskiego egzaminu na doradcę inwestycyjnego.

Specjalność Analityk finansowy kładzie nacisk na zdobycie umiejętności analizy i efektywnego przetwarzania danych. Podczas zajęć wykładowcy przywiązują szczególną uwagę do wykorzystania narzędzi informatycznych. Większość przedmiotów specjalnościowych (Excel i VBA w analizach i modelowaniu finansowym, Matlab w analizach i modelowaniu finansowym, Analiza portfela inwestycyjnego, Modelowanie ryzyka walutowego i stopy procentowej) realizowanych jest w laboratoriach komputerowych. Prace dyplomowe Studentów specjalności Analityk finansowy mają niezwykle praktyczny charakter, często są ukierunkowane na analizę, wycenę, symulację czy prognozę.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Absolwent specjalności Analityk finansowy nauczy się jak funkcjonują przedsiębiorstwa i instytucje finansowe. Pozna mechanizmy rynku finansowego. Dowie się jak analizować i modelować ryzyko finansowe. Zyska umiejętność konstruowania modeli finansowych obrazujących działalność przedsiębiorstw czy funkcjonowanie instrumentów finansowych. Absolwent specjalności Analityk finansowy nauczy się jak dokonywać oceny sytuacji finansowej banków i zakładów ubezpieczeń. Dowie się jak podejmować decyzje z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa, aby zwiększać jego wartość. Zdobędzie umiejętność zaawansowanego posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym i programowania w języku Visual Basic For Applications (VBA), aby dokonywać analiz szybciej i bardziej efektywnie oraz umiejętność dokonywania zaawansowanych obliczeń z wykorzystaniem Matlaba.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Absolwenci specjalności Analityk finansowy posiadają unikatowe połączenie umiejętności analitycznych oraz znajomości narzędzi informatycznych. Program specjalności obejmuje funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji finansowych, co daje Absolwentom niezwykle uniwersalne spojrzenie. W konsekwencji absolwenci specjalności Analityk finansowy mogą zostać zatrudnieni w bankach, funduszach inwestycyjnych i innych instytucjach finansowych jak również w przedsiębiorstwach, firmach doradczych czy firmach audytorskich.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Przy specjalności Analityk finansowy prężnie działa Koło Naukowe Modelowania Finansowego Quantum. Studenci w ramach działalności Koła poszerzają swoją wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania finansowego i analizy ryzyka. Członkowie Koła organizują cykliczną Konferencję Nowoczesne Metody Zarządzania Finansami. Efektem ostatniej Konferencji była monografia naukowa. Członkowie Koła uczestniczą w konkursach. W 2021 i 2022 roku wygrali finał krajowy GMC. W ramach działalności dydaktycznej Studenci Koła Quantum uczestniczą w szkoleniach oraz organizują własne. Szczególny nacisk kładą na znajomość narzędzi informatycznych. Swoją uwagę koncentrują na zaawansowanym wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego w połączeniu z programowaniem w języku Visual Basic for Applications (VBA) oraz korzystaniu z baz SQL. Więcej informacji na: www.facebook.com/knquantum

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3