Analityk finansowy

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Celem specjalności jest wykształcenie nowoczesnego finansisty wyposażonego zarówno w wszechstronną wiedzę teoretyczną, jak również zaawansowany warsztat analityczny. Cechą specyficzną specjalności jest równowaga pomiędzy zagadnieniami teoretycznymi z zakresu finansów a kształtowaniem warsztatu analitycznego studenta. Opiera się on w znacznej mierze na nauce efektywnych technik analizy, modelowania i prezentacji danych finansowych z użyciem narzędzi informatycznych oraz wykorzystaniu metod symulacyjnych.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Przedmioty specjalności obejmują główne obszary finansów rynkowych, w szczególności: rynki finansowe, finanse przedsiębiorstw, bankowość oraz ubezpieczenia. Duży nacisk położono na ilościowe aspekty inwestycji finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem teorii portfela i funduszy inwestycyjnych, a także na ilościowe aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, prognozowania oraz analizy i kontroli ryzyka. Student nabywa zaawansowane umiejętności posługiwania się Excelem, programowaniem w języku Visual Basic for Applications oraz niezwykle wydajnym językiem wyższego rzędu - Mathworks Matlab.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Absolwenci specjalności „Analityk finansowy” posiadają unikatowe połączenie umiejętności analitycznych oraz znajomości narzędzi informatycznych. Program specjalności obejmuje funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji finansowych, co daje Absolwentom niezwykle uniwersalne spojrzenie. W konsekwencji absolwenci specjalności „Analityk finansowy” mogą zostać zatrudnieni w bankach, funduszach inwestycyjnych i innych instytucjach finansowych jak również w przedsiębiorstwach, firmach doradczych czy firmach audytorskich.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Ukończenie studiów na specjalności istotnie ułatwia konkurowanie na rynku pracy. Absolwent dysponuje zaawansowanymi umiejętnościami w zakresie wykorzystania narzędzi i technik umożliwiających efektywne przetwarzanie oraz analizę danych finansowych. Absolwent specjalności może z powodzeniem zostać zatrudniony w dowolnym przedsiębiorstwie finansowym lub niefinansowym, stanowiąc niezbędne ogniwo procesów decyzyjnych.