Przejdź do menu Przejdź do treści

Controlling

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Celem specjalności jest dostarczeniem studentom wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania ryzykiem, ładu korporacyjnego, rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej na potrzeby wspomagania zarządzania biznesem. Absolwent specjalności zostanie wyposażony zarówno we wszechstronną wiedzę teoretyczną, jak również zaawansowany warsztat analityczny w zakresie konstruowania, wdrażania i rozwijania systemów controllingu w przedsiębiorstwie oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw. Wiedza dostarczona studentom w ramach specjalności ułatwi rozumienie procesów finansowych zachodzących w biznesie, natomiast pozyskane umiejętności i kompetencje pozwolą na sporządzanie różnych analiz, interpretację danych finansowo-księgowych oraz podejmowanie decyzji zarządczych.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Uzyskana wiedza i umiejętności dotyczą m.in. problemów z zakresu:

  • Identyfikacji, pomiaru i zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej
  • Zarządzania strategicznego w korporacji oraz ładu korporacyjnego
  • Stosowania różnych instrumentów rachunkowości zarządczej i controllingu, zarządzania kosztami i wynikami, sporządzania budżetów i planów finansowych oraz przeprowadzania kontroli zarządczej
  • Projektowania systemów rachunku kosztów dla potrzeb zarządzania na poziomie operacyjnym i strategicznym.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Specjalność bezpośrednio odpowiada zapotrzebowaniu na specjalistów controllingu w jednostkach różnego typu z uwzględnieniem instytucji finansowych. Absolwenci specjalności mogą również pracować jako:

  • Dyrektorzy finansowi
  • Menedżerowie wszystkich szczebli zarządzania
  • Analitycy finansowi
  • Pracownicy pionów finansowo-księgowych, konsultanci biznesowi i niezależni eksperci w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Ukończenie specjalności wspomaga pozyskanie certyfikatu CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants), które jest wysoce ceniony przez pracodawców na całym świecie uwagi na jego praktyczne zastosowanie w biznesie.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy