Doradca inwestycyjny

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność dostarcza ogólnej wiedzy z zakresu rynków finansowych, a także kształtuje warsztat umożliwiający podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Celem kształcenia na specjalności jest rozwój umiejętności właściwego wykorzystania technik i narzędzi stosowanych w procesie zarządzania kapitałem na rynku finansowym, identyfikacja procesów decyzyjnych, jak też poznanie praktycznych procedur inwestycyjnych i ich konsekwencji finansowych.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Student w procesie kształcenia na specjalności nabywa umiejętności analitycznych. Program specjalności obejmuje m.in. problematykę: zarządzania ryzykiem na rynkach finansowych, analizy technicznej i fundamentalnej, wyceny instrumentów finansowych, polityki dywidend i zarządzania portfelem inwestycyjnym.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Studia adresowane są do osób, które planują karierę zawodową:

  • W instytucjach finansowych w charakterze maklera, doradcy inwestycyjnego, zarządzającego aktywami finansowymi
  • Jak również sektorze publicznym i przedsiębiorstwach

4. DODATKOWE INFORMACJE

Specjalność wpisuje się w proces kształcenia przygotowujący do egzaminu na licencjonowanego doradcę inwestycyjnego oraz maklera papierów wartościowych, ponieważ struktura programu nawiązuje do zakresu materiały wymaganego przez Komisję Nadzoru Finansowego.