Finance and Accounting for International Business

Studia w języku angielskim

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność prowadzona jest w pełni w języku angielskim. Celem specjalności jest przekazanie zaawansowanej wiedzy, umiejętności oraz wykształcenie kompetencji w zakresie finansów i rachunkowości wspierających działalność gospodarczą w otoczeniu międzynarodowym. Po ukończeniu studiów absolwent powinien rozumieć procesy zachodzące w międzynarodowym środowisku biznesowym.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Uzyskiwana wiedza, umiejętności i kompetencje koncentrują się na międzynarodowym ujęciu takich problemów jak m.in.:

  • Ekonomiczno-prawnych podstaw funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym
  • Zarządzania strategicznego, marketingu oraz zarządzania zasobami ludzkimi
  • Zarządzania strategicznego finansami przedsiębiorstwa
  • Oceny i zarządzania ryzykiem finansowym
  • Rachunkowości i audytu
  • Konsolidacji sprawozdań finansowych
  • Metodyki prowadzenia analiz ekonomiczno-finansowych
  • Podatków w ujęciu międzynarodowym
  • Biegłej umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi niezbędnymi w efektywnej analizie danych finansowych.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Absolwent specjalności będzie przygotowany do pełnienia funkcji menedżerskich, posiadając odpowiednie kompetencje analityczne, lingwistyczne, badawcze i interpretacyjne w szczególności w zakresie międzynarodowego biznesu oraz finansów. Absolwent specjalności będzie, poprzez uzyskaną wiedzę, nabyte umiejętności i kompetencje, mógł stanowić wykwalifikowaną kadrę specjalistów przygotowanych do pracy w międzynarodowych korporacjach niefinansowych oraz instytucjach finansowych.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Specjalność pozwala doskonalić umiejętność posługiwania się językiem angielskim co niewątpliwie wzmacnia pozycje absolwentów na rynku pracy krajowym i międzynarodowym.

Pamiętaj!

Studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim są płatne.
Zapoznaj się z tabelą opłat: www.ue.katowice.pl/studia-stacjonarne/oplaty