Innowacje i ryzyko w ubezpieczeniach

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność stanowi zaawansowany kurs ubezpieczeń, ze szczególnym uwzględnieniem roli innowacji oraz podejścia innowacyjnego w organizacji usług ubezpieczeniowych zarówno przez podmioty gospodarcze jak i władzę publiczną. Specjalność koncentruje się także na teoretycznych i praktycznych aspektach identyfikacji ryzyka i zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym przez towarzystwa ubezpieczeniowe, gospodarstwa domowe, jak i państwo. Zdobycie zaawansowanych umiejętności ubezpieczeniowych będzie możliwe dzięki przyswojeniu różnych informatycznych technik analitycznych na obszarze ubezpieczeń osobowych i majątkowych (analiza ryzyka z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, ocena efektywności ubezpieczeń, narzędzia informatyczne w matematyce ubezpieczeniowej).

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Specjalność jest adresowana do osób chcących uczyć się myślenia krytycznego i twórczego na przykładzie ubezpieczeń wszystkich zainteresowanych ograniczaniem skutków ryzyk osobowych i majątkowych, prawnymi i finansowymi aspektami ubezpieczeń. Program specjalności obejmuje m.in. takie problemy jak: ryzyko w ubezpieczeniach i jego analiza z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, analiza finansowa zakładu ubezpieczeniowego, innowacje finansowe w ubezpieczeniach, narzędzia informatyczne w matematyce ubezpieczeniowej.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Specjalność ułatwia podjęcie pracy w:

  • Towarzystwach ubezpieczeniowych
  • Pośrednictwie ubezpieczeniowym
  • Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
  • Narodowym Funduszu Zdrowia
  • Oraz innych obszarach życia gospodarczej i społecznego, w którym potrzebne jest właściwe podejście do ryzyka oraz otwartość na innowacje.