Menedżer bankowy

1. OPIS SPECJALNOŚCI

To specjalność dopasowana do potrzeb i oczekiwań rynku, której program został uzgodniony z przedstawicielami największych polskich banków. Unikatowość specjalności opiera się na trzech filarach:

  • Dopasowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb praktyki bankowej w celu zwiększenia stopnia zatrudnialności absolwentów
  • Zwiększeniu konkurencyjności absolwentów na polskim rynku bankowym poprzez umożliwienie im przystąpienia do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB, a w konsekwencji uzyskanie stopnia zawodowego Dyplomowanego Pracownika Bankowego
  • Umożliwieniu absolwentom aplikowania o pracę zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami na terenie całej Unii Europejskiej, gdzie Certyfikat Bankowca ECB EFCB jest honorowany.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

W ramach specjalności student wzbogaci wiedzę z zakresy kierowania komórkami i jednostkami organizacyjnymi banku, rozwijane będą umiejętności wykorzystania technik i narzędzi zarządzania bankiem oraz kompetencje społeczne związane z zarządzaniem zespołami pracowniczymi.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Celem kształcenia na specjalności jest przygotowanie absolwentów do kierowania komórkami i jednostkami organizacyjnymi banku zgodnie z obowiązującymi w bankach i instytucjach kredytowych standardami oraz wymaganiami i oczekiwaniami pracodawców.

4. DODATKOWE INFORMACJE

W pracach nad program specjalności udział wzięli m.in. przedstawiciele PKO Banku Polskiego, ING Banku Śląskiego, Getin Banku, Deutsche Banku oraz Narodowego Banku Polskiego.