Menedżer finansowy

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Celem specjalności jest przedstawienie nowoczesnych rozwiązań finansowych obejmujących zarówno konkretne instrumenty, ale i wyrafinowane techniki i mechanizmy ich wykorzystania w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. W ramach specjalności podejmowane są zagadnienia dotyczące idei ekonomiczno-prawnych podstaw współpracy sektora prywatnego i publicznego oraz prawne wymogi w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Przekazana zostanie zarówno niezbędna wiedza, jak i kierunku rozwiązań stosowanych w praktyce zarządzania finansami uwzględniając adaptacje gotowych rozwiązań.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Absolwent specjalności zdobędzie umiejętności i kompetencje niezbędne do m.in.:

  • Opracowywania scenariuszy działania oraz wariantowych rozwiązań problemów w obszarze finansów z uwzględnieniem analizy konsekwencji tych rozwiązań dla sytuacji finansowej i prawnej podmiotów gospodarczych
  • Podejmowania decyzji w obszarze finansów dopasowanych do specyfiki działalności oraz potrzeb podmiotów
  • Udzielania rekomendacji dotyczących decyzji o pozyskaniu źródeł finansowania i kierunków inwestowania
  • Monitorowania realizacji planów finansowych oraz analizy odchyleń, jak i rekomendowania działań naprawczych.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Specjalność kształci przyszłych menedżerów finansowych, którzy mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach średniego szczebla:

  • W działach finansowych przedsiębiorstw i instytucji finansowych, krajowych i międzynarodowych
  • W działach finansowych jednostek sektora finansów publicznych (np. gmina, powiat)
  • W instytucjach oferujących outsourcing usług finansowych i zarządzania ryzykiem dla przedsiębiorstw
  • W ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej.