Rachunkowość i rewizja finansowa

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Celem specjalności jest przekazanie studentom aktualnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności z zakresu: rachunkowości finansowej, w tym sprawozdawczości finansowej, różnych jednostek gospodarczych, rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, rewizji finansowej opartej o Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej oraz podatków.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Absolwent specjalności posiada pogłębioną wiedzę z zakresu prawa bilansowego i sprawozdawczości finansowej, w tym sprawozdawczości grup kapitałowych. Przedmioty obejmują ponadto m.in. zagadnienia dotyczące:

  • Audytu finansowego
  • Rewizji finansowej
  • Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej
  • Rachunku kosztów oraz rachunkowości zarządczej
  • Opodatkowania jednostek gospodarczych.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Specjalność zapewnia pozyskanie przez absolwenta wiedzy i umiejętności w zakresie rewizji finansowej, niezbędnych – po spełnieniu dodatkowych warunków – do uzyskania uprawnień biegłego rewidenta oraz pomocnych do realizowania funkcji kontrolnych w organach skarbowych, organach administracji państwowej i samorządowej. Zagadnienia realizowane w ramach specjalności przygotowują absolwenta do usługowego prowadzenia rachunkowości. Absolwent tej specjalności posiada również odpowiednie przygotowanie do sprawowania funkcji kierowniczych w różnych obszarach działalności gospodarczej.