Przejdź do menu Przejdź do treści

Rachunkowość i rewizja finansowa

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Celem specjalności jest przekazanie studentom aktualnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności z zakresu: rachunkowości finansowej, w tym sprawozdawczości finansowej, różnych jednostek gospodarczych, rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, rewizji finansowej opartej o Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej oraz podatków.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Absolwent specjalności posiada pogłębioną wiedzę z zakresu prawa bilansowego i sprawozdawczości finansowej, w tym sprawozdawczości grup kapitałowych. Przedmioty obejmują ponadto m.in. zagadnienia dotyczące:

  • Audytu finansowego
  • Rewizji finansowej
  • Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej
  • Rachunku kosztów oraz rachunkowości zarządczej
  • Opodatkowania jednostek gospodarczych.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Specjalność zapewnia pozyskanie przez absolwenta wiedzy i umiejętności w zakresie rewizji finansowej, niezbędnych – po spełnieniu dodatkowych warunków – do uzyskania uprawnień biegłego rewidenta oraz pomocnych do realizowania funkcji kontrolnych w organach skarbowych, organach administracji państwowej i samorządowej. Zagadnienia realizowane w ramach specjalności przygotowują absolwenta do usługowego prowadzenia rachunkowości. Absolwent tej specjalności posiada również odpowiednie przygotowanie do sprawowania funkcji kierowniczych w różnych obszarach działalności gospodarczej.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Program specjalności Rachunkowość i Rewizja Finansowa jest dostosowany do nowych efektów kształcenia wymaganych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów, obejmuje przedmioty, których znajomość jest wymagana przez PIBR w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskiwania uprawnień biegłego rewidenta. Ukończenie studiów na powyższej specjalności w znacznym stopniu ułatwi absolwentom uzyskanie uprawnień biegłego rewidenta oraz umożliwi znalezienie satysfakcjonującej pracy w obszarze rachunkowości i audytu przedsiębiorstw.

Absolwent specjalności Rachunkowość i rewizja finansowa może także rozpocząć własną działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Studenci specjalności Rachunkowość i Rewizja Finansowa mają możliwość współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym „Rachmistrz” działającym przy Katedrze Rachunkowości. Członkowie Koła uczestniczą w konferencjach naukowych, wygłaszają i publikują referaty, biorą aktywny udział w ogólnopolskich konkursach z zakresu rachunkowości i audytu, organizują projekty, wykłady.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3