Inwestycje przedsiębiorstw i gospodarstw domowych

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność Inwestycje przedsiębiorstw i gospodarstw domowych ukierunkowana jest na szczególnie atrakcyjną formę aktywności gospodarczej jaką jest inwestowanie. To właśnie możliwość realizacji spektakularnych zysków z inwestycji giełdowych czy na rynku walutowym rozpalają wyobraźnię nie tylko młodych adeptów sztuki ekonomii. Studenci specjalności mają możliwość uzyskania wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego poruszania się w problematyce inwestycji zarówno finansowych, jak i rzeczowych. Specjalność kładzie nacisk na zdobycie umiejętności analizy i efektywnego przetwarzania danych finansowych. Podczas licznych zajęć warsztatowych wykładowcy przywiązują szczególną uwagę do wykorzystania narzędzi informatycznych, w szczególności w obszarze prognozowania i modelowania finansowego.

Wiedza i umiejętności zdobyte na specjalności mogą być początkiem dalszego doskonalenia absolwenta w trakcie studiów magisterskich, podyplomowych, szkoleń i kursów.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Studenci specjalności poznają różne formy inwestycji rzeczowych (m.in. w nieruchomości) i finansowych (w szczególności giełdowych) oraz zasady ich oceny przy pomocy narzędzi analizy fundamentalnej  i technicznej. Uczą się pozyskiwania bankowych oraz pozabankowych źródeł finansowania inwestycji. Poznają zasady oceny projektów inwestycyjnych, uwzględniające zarówno ocenę zyskowności, jak i ryzyka inwestycyjnego. Poznają mechanizmy rynku finansowego, zyskają umiejętność konstruowania modeli finansowych obrazujących działalność przedsiębiorstw, czy funkcjonowanie instrumentów finansowych. Absolwenci specjalności potrafią prognozować i dokonywać symulacji zjawisk finansowych tak, by trafniej podejmować decyzje inwestycyjne.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Absolwenci specjalności Inwestycje przedsiębiorstw i gospodarstw domowych przygotowani są do pracy w niemal każdym typie podmiotu gospodarczego. Praktyczne ukierunkowanie specjalności daje też podstawy do samodzielnego realizowania przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach własnego gospodarstwa domowego.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Wiele użytecznych informacji na temat aktywności związanych ze studiami na kierunku Finanse i Rachunkowość w Rybniku znajdziesz na profilu Facebookowym Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji