Public Relations w organizacjach

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Public relations (PR) to funkcja zarządzania, ustalająca komunikację organizacji z jej otoczeniem w celu zbudowania i utrzymania wzajemnie korzystnych relacji. Ułatwia ona przepływ informacji, usprawnia wprowadzanie zmian, służy interesowi publicznemu, pozwala na szybkie wykrywanie sygnałów ostrzegawczych z otoczenia.

PR jest dziedziną wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym, dotyczącą komunikowania organizacji z otoczeniem i tworzenia właściwego wizerunku organizacji. Dlatego studenci podczas studiów zapoznają się z teoretycznymi podstawami tej dyscypliny oraz pogłębiają wiedzę z różnych zagadnień społecznych i ekonomicznych.

Studenci specjalności nabywają także wiedzę z zakresu komunikowania społecznego, którego częścią jest PR. Wobec współczesnego szerokiego zastosowania w praktyce zarządzania publicznego wiedzy z zakresu PR, przekazywane treści mają charakter interdyscyplinarny, co oznacza, że studenci obok wiedzy ekonomicznej, zapoznają się również z wybranymi dla potrzeb studiów w zakresie PR zagadnieniami: socjologii, psychologii społecznej, etyki, antropologii, nauki o mediach, dziennikarstwa oraz nauk politycznych.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Podczas studiów słuchacze nabywają i kształcą, takie umiejętności, jak np.:

 • prowadzenia badań społecznych dla potrzeb działań PR,
 • analizowania zebranych danych oraz sytuacji i wizerunku danej organizacji,
 • analizy otoczenia oraz interesariuszy,
 • formułowania strategii PR,
 • doboru technik, ewaluacji realizowanej kampanii PR.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Po ukończeniu specjalności Public Relations w organizacjach można zdobyć pracę jako:

 • specjalista ds. public relations lub komunikacji społecznej w każdym typie organizacji,
 • account manager w agencji PR,
 • analityk rynku,
 • ankieter,
 • copywriter,
 • reseacher,
 • specjalista ds. badań rynku,
 • specjalista ds. promocji,
 • rzecznik prasowy,
 • doradca ds. wizerunku.

4. DODATKOWE INFO

Specjalność podlega Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych. Rozwijana jest współpraca z licznymi organizacjami publicznymi i społecznymi.