Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność ta przygotowuje specjalistów z zakresu bezpieczeństwa oraz ochrony. Absolwent zdobywa wiedzę dotyczącą szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego oraz uzyskuje umiejętność jej wykorzystania w praktyce. Posiada umiejętność analizowania i stosowania zasad oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali lokalnej, regionalnej, narodowej i europejskiej. Głównym celem kształcenia w ramach tej specjalności jest przygotowanie przyszłych absolwentów do pracy w instytucjach, służbach, formacjach oraz firmach odpowiedzialnych za wewnętrzne i międzynarodowe bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo i ochronę osób, mienia, obiektów i przestrzeni.

Studenci zostają przygotowani do rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem i pracy w różnorodnych sytuacjach kryzysowych. Poznają teorię zarządzania bezpieczeństwem, zarządzanie i logistykę w sytuacjach kryzysowych, rozwiązania Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa. Uzyskują kompetencje w zakresie zarządzania sytuacjami kryzysowymi, a także poznają zasady ochrony mienia, informacji, ochrony osób i obiektów. Rosnące zainteresowanie bezpieczeństwem w dobie terroryzmu i wciąż wysokiej przestępczości pozwala absolwentom znaleźć pracę zarówno w sektorze publicznym, jak i komercyjnym oraz pozarządowym.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Studenci nabywają wiedzę z zakresu np.:

  • bezpieczeństwa wewnętrznego w UE i bezpieczeństwa państwa,
  • bezpieczeństwa w komunikacji publicznej i transporcie,
  • ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów,
  • teorii i strategii bezpieczeństwa.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym jest specjalnością nie tylko kształcącą osoby, które zamierzają pracować w organach administracji publicznej, ale także osoby, które swoją ścieżkę kariery zawodowej wiążą z zatrudnieniem w organizacjach komercyjnych, takich jak np.: agencje detektywistyczne, agencje ochrony, firmy transportowe, czy organizacje zajmujące się tzw. produkcją specjalną.

4. DODATKOWE INFO

Specjalność podlega Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych. Rozwijana jest współpraca z licznymi organizacjami publicznymi i społecznymi.