Zarządzanie ryzykiem w organizacjach

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Wszelkiego rodzaju organizacje podejmujące wielorakie działania obciążone są możliwością wystąpienia ryzyka w perspektywie realizowania oczekiwanych celów. Dlatego też istotną kwestią staje się umiejętność radzenia sobie i pokonywania przeszkód mogących pojawiać się na drodze do ich osiągnięcia. Pomocną w tym wypadku jest umiejętność zarządzania ryzykiem w organizacjach, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Sama jednak świadomość istnienia ryzyka nie oznacza posiadania umiejętności wystrzegania się go lub ominięcia. Potrzebna jest w tym przypadku odpowiednia wiedza i umiejętności dla prawidłowego zarządzania ryzykiem, które można zdobyć na specjalności zarządzanie ryzykiem w organizacjach.

Funkcjonowanie w sferze praktyki związane jest obecnie z wykonywaniem zawodu menedżera ds. zarządzania ryzykiem (Risk Manager). Wymogi ustawowe oraz praktyki organizacyjne wymuszają konieczność zarządzania ryzykiem na gruncie praktycznym. Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte przez Absolwenta tej specjalności posiadają szeroki walor uniwersalności. Zdobyte kompetencje zapewnią Absolwentowi dużą elastyczność na rynku pracy, ponieważ ryzyko występuje niemal wszędzie. Należy jednak nim zarządzać, co odnosi się praktycznie do wszystkich organizacji publicznych (jednostki sektora finansów publicznych), komercyjnych (spółki giełdowe, firmy, bankowość, ubezpieczenia, inwestycje), organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia).

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Podczas studiów słuchacze nabywają taką wiedzę i umiejętności, jak np.:

 • metodyka zarządzania ryzykiem,
 • metody identyfikacji i analizy ryzyka w organizacji,
 • kontrola i audyt wewnętrzny,
 • międzynarodowe standardy zarządzania ryzykiem,
 • reagowanie na ryzyko w organizacji,
 • ryzyko personalne,
 • ryzyko w rachunkowości,
 • zastosowanie metod symulacyjnych w kwantyfikacji ryzyka,
 • wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu ryzykiem,
 • zarządzanie ryzykiem operacyjnym i finansowym,
 • zarządzanie ryzykiem projektów.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

W zasadzie wszędzie – ryzyko prowadzonej działalności dotyczy bowiem każdego typu organizacji – publicznej, prywatnej czy sektora pozarządowego.

4. DODATKOWE INFO

Specjalność podlega Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych.  Rozwijana jest współpraca z licznymi organizacjami publicznymi i społecznymi.