Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej

1.OPIS SPECJALNOŚCI

Czym jest zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej? Jest strategicznym i wszechstronnym spojrzeniem na problemy związane z kierowaniem pracującymi w administracji publicznej ludźmi. Specjalność przygotowuje specjalistów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Prawidłowy dobór, ocena, wynagradzanie, motywowanie, szkolenie czy rozwiązywanie konfliktów wymagają wiedzy i umiejętności, szczególnie w tak trudnym obiekcie zarządzania, jakim jest organizacja publiczna czy społeczna. Absolwenci tej specjalności posiadają szczególne umiejętności rozumienia problemów występujących w organizacjach publicznych i ich znaczenia dla zarządzania zasobami ludzkimi organizacji. Studenci nabywają także praktycznych umiejętności dokonywania: rekrutacji i selekcji pracowników, motywowania i nagradzania pracowników, szkolenia i doskonalenia pracowników, controllingu i audytu personalnego oraz rozumienia przepisów prawa służby publicznej. Studenci tej specjalności zapoznają się także z szansami i zagrożeniami, które niesie za sobą praca w organizacjach publicznych i uczą się budowania przywódczej postawy, która jest niezbędnym elementem efektywnego zarządzania w każdym typie organizacji.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Podczas studiów słuchacze nabywają i kształcą, taką wiedzę i umiejętności, jak np.:

  • planowania personelu i pozyskiwania pracowników,
  • motywowania pracowników,
  • szkolenia i doskonalenia zawodowego,
  • zarządzania karierami pracowników,
  • oceniania pracowników,
  • zwalniania pracowników,
  • administrowanie sprawami pracowników.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Specjalność jest przeznaczona dla osób, które pracują lub zamierzają pracować w organach lub instytucjach samorządowych lub rządowych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalność ta daje także wszechstronne kompetencje do zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach biznesowych. Przykładowe stanowiska pracy to np.: kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi, specjalista do spraw kadr, specjalista do spraw szkoleń i rozwoju pracowników, specjalista do spraw rekrutacji pracowników, specjalista do spraw wynagrodzeń, specjalista do spraw zarządzania talentami itp.

4. DODATKOWE INFO

Specjalność podlega Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych, przy której działają różnorodne tematyczne koła naukowe oraz rozwijana jest współpraca z licznymi organizacjami publicznymi i społecznymi.