Przejdź do menu Przejdź do treści

Programowanie rozwoju miast

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność łączy wiedzę i kształtuje praktyczne kompetencje ekonomisty- stratega i planisty miejskiego specjalizującego się w tworzeniu rozwiązań dla współczesnych problemów transformacji miast o oparciu o nowoczesne koncepcje ich rozwoju. Specjalność oferuje przedmioty specjalistyczne: Goverance i metody partycypacyjne, Geomarketing, Monitoring i ewaluacja, Instrumenty finansowe w rozwoju miasta.

Atutami specjalności są:

 • zajęcia praktyczne Urban&Business Lab PRO - rozwiązywanie konkretnych problemów współczesnych miast (m.in. projekty: Nikisz 4.0, Czas na Szopienice, Nowe przystanki kolei w Katowicach)
 • wiedza z zakresu nowoczesnych koncepcji rozwoju miast, m.in.: miasto kreatywne, rezylientne, przyjazdne, poprzemysłowe, slow city, zielona gospodarka, , sprawiedliwa i energetyczna transformacja
 • praktycy na wykładach, ćwiczeniach
 • program studiów konsultowany z praktykami samorządu terytorialnego

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

 • nauczysz się jak funkcjonują współczesne miasta, na czym polega ich specyfika i dlaczego są uznawane za współczesne „motory” rozwoju, 
 • pozyskasz umiejętność praktycznego rozwiązywania problemów rozwoju miast w oparciu o nowoczesne koncepcje ich rozwoju oraz z wykorzystaniem metodyki planowania strategicznego i zarządzania projektem
 • dowiesz się do czego służy ‘geomarketing’ oraz jak kompleksowo oceniać efekty strategii, programów i projektów
 • uzyskasz wiedzę instrumentach finansowych wspierających rozwój miast
 • nauczysz się sporządzać dokumentacje, w tym diagnozy i analizy wykorzystywane w zarządzaniu miastem, a także przez firmy i instytucje działające w mieście
 • poznasz znaczenie systemów transportowych oraz przedsiębiorczości społecznej w funkcjonowaniu współczesnego miasta
 • dowiesz się co to jest metoda foresightu i jak za jej pomocą można określać przyszłość zarówno miasta, jak i firm oraz instytucji funkcjonujących na jego terenie
 • nabędziesz kwalifikacje profesjonalnego przygotowania i prezentacji przygotowanych w ramach ćwiczeń: raportów diagnostycznych, strategii i projektów

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Jako ekonomista-strateg i planista miejski znajdziesz pracę w:

 • wydziałach urzędów miast, np.: Wydział Rozwoju Miasta, Wydział Inwestycji Miejskich, Wydział Obsługi Inwestorów, Wydział Promocji, Wydział Sportu, Wydział Edukacji, Wydział Kultury, Wydział Budżetu, Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki
 • departamentach Urzędu Marszałkowskiego, np. Departament Inwestycji, Departament Funduszy Europejskich i Transformacji, Regionalne Centrum Analiz Strategicznych, Departament Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych, Departament Inwestycji i Projektów Regionalnych
 • spółkach miejskich, np.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne, MOSiR, Katowickie Inwestycje S.A.
 • instytucjach działających na rzecz rozwoju miast i regionów, np.: Śląski Związek Gmin i Powiatów, PTWP Event Center, Regionalna Izba Gospodarcza
 • firmach konsultingowych realizujących prace analityczne na rzecz miast i regionów, np.: PwC, KPMG
 • u Partnerów Kierunku (por. WSPÓŁPRACA)

Kończąc kierunek GMIN możesz podjąć także prace w firmach wskazanych dla specjalności Nieruchomości.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Projekty dla studentów:

Dalsze informacje o Kierunku: www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/ke/katedra-badan-strategicznych-i-regionalnych/oferta-dydaktyczna/kierunek-gospodarka-miejska-i-nieruchomosci.html 

Strona FB:

www.facebook.com/RozwojMiast/ 

Pytania:

Kurator Kierunku: Adam Drobniak: adam.drobniak@ue.katowice.pl
Menedżer Kierunku: Radosław Cyran: radoslaw.cyran@ue.katowice.pl

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3