Przejdź do menu Przejdź do treści

Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność stanowi odpowiedź na wyzwania dotyczące rynków nieruchomości oraz zagospodarowania przestrzennego w miastach, obszarach metropolitalnych i terenach niezurbanizowanych. 

 • Chcemy, aby nasi studenci rozumieli zasady funkcjonowania rynków nieruchomości oraz ich powiązania z decyzjami podejmowanymi w ramach różnego rodzaju polityk realizowanych przez władze rządowe i samorządowe.
 • Chcemy, aby nasi studenci posiadali umiejętności w zakresie przeprowadzania analiz rynków nieruchomości wykorzystując metody analiz statystycznych i przestrzennych.
 • Chcemy, aby nasi studenci mieli świadomość związków pomiędzy wartością nieruchomości a walorami sąsiedztwa oraz lokalizacją.
 • Chcemy, aby nasi studenci posiadali umiejętność formułowania rekomendacji w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz planowania przestrzennego, mieli kompetencje społeczne pozwalające na działanie w interdyscyplinarnych zespołach oraz potrafili stosować partycypacyjne podejście w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych i środowiskowych.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Studenci specjalności na studiach I stopnia nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • ekonomicznych, prawnych, technicznych i środowiskowych aspektów gospodarowania nieruchomościami,
 • analiz różnych typów rynków nieruchomości,
 • formułowania rekomendacji i planów w zakresie zagospodarowania obszarów miast i wsi,
 • zastosowania w podstawowym zakresie podejść, metod i technik wyceny nieruchomości,
 • kompozycji urbanistycznej,
 • zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do pracy w:

 • urzędach gminnych, miejskich, starostwach powiatowych oraz urzędach marszałkowskich i wojewódzkich, w wydziałach właściwych dla spraw związanych z gospodarką nieruchomościami, planowaniem przestrzennym oraz polityką rozwoju lokalnego i regionalnego,
 • biurach planowania przestrzennego i pracowniach urbanistycznych,
 • firmach zajmujących się wyceną nieruchomości, pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, zarządzaniem nieruchomościami, doradztwem na rynku nieruchomości,
 • firmach deweloperskich,
 • firmach publicznych i prywatnych zajmujących się analizą rynku, geomarketingiem, tworzeniem prognoz i symulacji przestrzennych przy wykorzystaniu narzędzi GIS,
 • fundacjach, stowarzyszeniach oraz innych organizacjach pozarządowych działających na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Studenci specjalności aktywnie działają w dwóch kołach naukowych funkcjonujących przy Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej:

 • Koło Naukowe Nieruchomości,
 • Koło Naukowe CityinSight.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3