Analityka danych

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność Analityka danych stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku w zakresie analityków biznesowych, czyli osób posiadających umiejętności informatyczne oraz odpowiednie przygotowanie statystyczne pozwalające na prowadzenie złożonych analiz danych w biznesie.

Głównym celem specjalności jest przygotowanie zawodowe studentów dotyczące pozyskiwania, przetwarzania, analizy i raportowania danych biznesowych z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz metod statystycznych.

W szczególności specjalność obejmuje przedmioty: techniki komunikacyjne, systemy wspomagania decyzji, przetwarzanie, analiza i wizualizacja danych w systemie SAS, integracja i przetwarzanie danych w systemach analitycznych, analizy strukturalnych zbiorów danych, modele regresyjne, analiza i zarządzanie ryzykiem, wizualizacja danych biznesowych, inżynieria Business Intelligence, hurtowni danych oraz procesu odkrywania wiedzy. W trakcie studiów studenci mogą uzyskać certyfikat „Przetwarzanie danych z wykorzystaniem oprogramowania SAS” oferowany przez UE w Katowicach przy współpracy z firmą SAS POLSKA w Warszawie.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Absolwent dysponuje wiedzą z zakresu zastosowań technologii informatycznych i metod statystycznych dla wspomagania działań analitycznych w organizacjach. Do głównych umiejętności absolwentów kończących specjalność Analityka danych zaliczyć można:

 • umiejętność wykorzystania narzędzi informatycznych w procesie integrowania, przetwarzania, analizy i raportowania danych biznesowych dla celu wspomagania procesów decyzyjnych w organizacji,
 • umiejętność projektowania i wdrażania procesów analizy danych biznesowych w oparciu o wybrane metodyki,
 • umiejętność zastosowania metod statystycznych wspomagających procesy analizy danych.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Zdobyta wiedza i umiejętności absolwenta dają mu możliwość występowania, jako samodzielny analityk danych biznesowych w organizacjach, projektant i wdrożeniowiec systemów Business Intelligence w zakresie hurtowni danych, OLAP oraz rozwiązań wspierających odkrywanie wiedzy.

Stanowiska jakie może zajmować absolwent wskazanej specjalności to:

 • analityk Business Intelligence (Business Intelligence Analyst),
 • analityk biznesowy (Business Analyst),
 • specjalista ds. raportowania i analityki (Reporting and Analytics Specialist),
 • analityk danych biznesowych,
 • analityk danych.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Aby uzyskać certyfikat „Przetwarzanie danych z wykorzystaniem oprogramowania SAS” studenci realizują specjalnie przygotowany program czterech przedmiotów, których tematyka została opracowana przy udziale firmy SAS. Zajęcia odbywają się w odpowiednio przygotowanych pracowniach komputerowych wyposażonych w specjalistyczne oprogramowanie firmy SAS oraz dotyczą:

 • przetwarzania, analizy i wizualizacji danych w systemie SAS,
 • inżynierii Business Intelligence,
 • inżynierii procesu odkrywania wiedzy,
 • inżynierii hurtowni danych.