Inżynieria wiedzy

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Analiza trendów w informatyce pokazuje, że sztuczna inteligencja, platformy społecznościowe do komunikowania, mobilne inteligentne systemy dialogowe to rozwiązania które zdominują przyszłość. Jak twierdzą eksperci, przyszłość elektronicznej komunikacji pomiędzy użytkownikiem a komputerem należy do społecznościowych botów (social chatbots, cognitive bots), których działanie opiera się na sztucznej inteligencji. Mają one rozumieć język naturalny, (pisany i mówiony) oraz odpowiednio reagować na pytania, czy też polecenia (www.benchmark.pl). Eliza, Alice, Tay, Alexa, Watson to inteligentne systemy dialogowe, które na trwałe wpisały się w historię sztucznej inteligencji, rewolucjonizując komunikację organizacji i wyznaczając nowe zadania dla inżynierów wiedzy.

Inżynier wiedzy operując wiedzą i narzędziem pracy, jakim jest komputer wyposażony w wyspecjalizowane platformy programistyczne (frameworks), tworzy systemy inteligentne zawierające bazę wiedzy. Inteligentne systemy potrafią wyszukiwać informacje, prowadzić konwersację w języku naturalnym, analizować treści dokumentów, mediów społecznościowych itp.

Inżynier wiedzy to zatem ktoś, kto zgłębiając wybraną dziedzinę problemową dąży do sformalizowania jej wiedzy (np. wiedzę o kredytach dla klienta banku), określając, które pojęcia są w tej dziedzinie istotne i tworząc semantyczną (formalną) reprezentację obiektów dziedziny i relacji między nimi. Często nie jest on specjalistą w danej dziedzinie a jego rola polega na pozyskiwaniu wiedzy od ekspertów w tej dziedzinie.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Studiując Inżynierię wiedzy Student zdobędzie wiedzę i umiejętności poszukiwane na rynku pracy tj.: tajniki technologii semantycznych, przetwarzania kognitywnego, sieci semantycznej (web 3.0), systemów ekspertowych, przetwarzania języka naturalnego oraz inteligentnych agentów (chatbotów). Dowie się również, jak tworzyć systemy inteligentne, które wspomagają zarządzających firmą, ale także jej pracowników i klientów.

Aby było możliwe tworzenie systemów dla cyfrowych innowacyjnych organizacji, inżynier wiedzy najpierw musi nauczyć się szukać źródeł wartościowej wiedzy, pozyskać ją, a następnie efektywnie zapisać w bazach wiedzy stosując technologie semantyczne, zaprogramować jej przetwarzanie oraz zwizualizować. Aby sprostać wyzwaniom zawodowym musi także posiadać wiedzę interdyscyplinarną i umiejętności „miękkie”, czyli komunikowania się i współpracy.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Inżynier wiedzy jest poszukiwanym na rynku pracy informatykiem – specjalistą, który pełni rolę architekta wiedzy organizacji, konstruktora systemów inteligentnych i/lub przewodnika po systemach organizacji wiedzy, analityka wiedzy zapisanej w WWW, na platformach społecznościowych i w innych systemach wiedzy.

W pracy zawodowej analizuje, tworzy i zarządza procesami pozyskiwania, odkrywania, prezentacji i upowszechniania wiedzy w korporacji. Inżynier wiedzy nie tylko modeluje i tworzy systemy informatyczne oparte na wiedzy, ale także nadzoruje ich eksploatację. Absolwent tej specjalności może zostać zatrudniony m.in. jako:

  • Inżynier wiedzy;
  • Analityk wiedzy;
  • Architekt informacji;
  • Inżynier rozwiązań semantycznych;
  • Administrator portali internetowych;
  • Webdeveloper.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Swoje zainteresowania i umiejętności studenci mogą dodatkowo rozwijać w ramach prac Studenckiego Koła Naukowego „Scientia Ingenium” działającego przy Katedrze Projektowania i Analizy Komunikacji.