Algorytmika i programowanie

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność Algorytmika i programowanie jest dedykowana tym studentom, którzy pragną wyspecjalizować się w umiejętności konstrukcji algorytmów, tworzeniu kodu i programowaniu na poziomie zaawansowanym. Absolwenci specjalności Algorytmika i programowanie będą programistami, którzy posiadają wszechstronną i głęboką wiedzę w zakresie metod i narzędzi programowania. Znajomość języków programowania, które studenci poznają w toku studiowania na specjalności Algorytmika i programowanie (C#, C/C++, JAVA, Python) stawia absolwentów specjalności na wyróżnionej pozycji na rynku pracy.

Przedmioty specjalności obejmują główne zagadnienia konstrukcji algorytmów oraz wytwarzania oprogramowania. Zasadniczy nacisk położono na umiejętności praktyczne i zajęcia z przedmiotów informatycznych, które prowadzone są w 100% w pracowniach komputerowych wyposażonych w nowoczesne oprogramowanie. W trakcie studiów pierwszego stopnia student specjalności Algorytmika i programowanie nabywa zaawansowane umiejętności zarówno w zakresie posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem, jak i nabywa umiejętności programowania z wykorzystaniem najbardziej popularnych i poszukiwanych na rynku pracy języków programowania.

Ukończenie studiów na specjalności Algorytmika i programowanie jest ogromnym atutem na rynku pracy, ponieważ specjaliści w tym zakresie są poszukiwani i wysoko opłacani. Absolwent specjalności może z powodzeniem zostać zatrudniony w dowolnej firmie wytwarzającej oprogramowanie, jak i w przedsiębiorstwie każdego typu na stanowiskach informatycznych.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Studenci specjalności Algorytmika i programowanie posiadają gruntowną wiedzę na temat metod budowy algorytmów i zasad programowania, technologii, metod i narzędzi przetwarzania danych biznesowych, a także wytwarzania i testowania oprogramowania. Potrafią wykorzystać posiadaną wiedzę do realizacji zadań związanych z konstruowaniem algorytmów i programowania ich w kilku językach programowania oraz z szeroko rozumianym procesem wytwarzania oprogramowania. Studenci specjalności wykorzystują posiadaną wiedzę do realizacji zadań związanych z programowaniem różnych typów aplikacji (mobilnych, internetowych, biznesowych).

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Absolwenci specjalności Algorytmika i programowanie najczęściej są zatrudniani (często jeszcze przed ukończeniem studiów) w firmach IT, które specjalizują się w wytwarzaniu różnego rodzaju oprogramowania, jednak ze względu na unikalne umiejętności są również pożądanymi pracownikami na stanowiskach związanych ze wsparciem i rozwojem produktów IT.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Studenci mają możliwość indywidualnego rozwoju w ramach Kół Naukowych.