Analiza dużych zbiorów danych

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność Analiza dużych zbiorów danych została przygotowana dla studentów, którzy posiadając już wiedzę z zakresu programowania chcą swoją wiedzę wykorzystać w procesach przetwarzania i analizy danych oraz ogólniej w ramach dynamicznie rozwijającego się nurtu określanego jako Big Data i Data Science.

Absolwenci specjalności będą informatykami wyposażonymi zarówno w wszechstronną wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne, jak również będą znali współczesne środowiska oraz zaawansowane narzędzia przetwarzania i analizy danych.

Przedmioty specjalności obejmują główne zagadnienia gromadzenia, integracji, wizualizacji i analizy dużych danych i charakteryzują się dużą liczbą zajęć ćwiczeniowych. Na zajęciach wykorzystywane są środowiska i języki programowania, których znajomość jest szczególnie poszukiwana na rynku pracy (Python, C#, R, bazy danych NoSQL, narzędzia BI, platforma AZURE).

Duży nacisk położono na umiejętności praktyczne, dlatego zajęcia z przedmiotów informatycznych prowadzone są w 100% w pracowniach komputerowych wyposażonych w nowoczesne oprogramowanie. W trakcie studiów studenci specjalności Analiza dużych zbiorów danych obok umiejętności programowania nabywają również zaawansowane umiejętności w zakresie posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem służącym przetwarzaniu dużych danych oraz pozyskiwaniu i wizualizacji wiedzy ukrytej w danych.

Ukończenie studiów na tej specjalności jest ogromnym atutem na rynku pracy, ponieważ specjaliści z zakresu Data Science są poszukiwani i wysoko opłacani. Absolwent specjalności może z powodzeniem zostać zatrudniony w dowolnej firmie dostarczającej oprogramowanie związane z analityką danych, jak i w przedsiębiorstwie każdego typu na stanowiskach informatycznych i analitycznych.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Studenci specjalności posiądą wiedzę na temat technologii, metod i narzędzi analizy danych biznesowych oraz technologii, metod i narzędzi oraz eksploracji danych (data mining) i wydobywania wiedzy z różnorodnych danych. Studenci będą potrafili wykorzystać posiadane umiejętności wiedzę do realizacji zadań związanych z szeroko rozumianą analityką i pozyskiwaniem wiedzy z danych pochodzących ze zróżnicowanych źródeł.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Absolwenci specjalności najczęściej są zatrudniani głównie w firmach IT, które specjalizują się dostarczaniu oprogramowania biznesowego oraz jako analitycy w firmach, które wykorzystują posiadane dane do analizy prowadzonej działalności. Absolwenci specjalności znajdują także pracę w instytucjach publicznych i organizacjach, które zajmują się gromadzeniem i analizą danych dla różnorodnych potrzeb.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Studenci mają możliwość indywidualnego rozwoju w ramach Kół Naukowych.