Przejdź do menu Przejdź do treści

Analiza dużych zbiorów danych

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Dane określane są jako paliwo nowej gospodarki. Przetwarzanie i analiza danych jest ciągle rozwijającą się gałęzią informatyki, a zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny nieustannie rośnie. 

Specjalność Analiza dużych zbiorów danych została przygotowana dla studentów, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę z zakresu pracy z danymi i chcą ją wykorzystać w procesach przetwarzania i analizy danych oraz ogólniej w ramach dynamicznie rozwijającego się nurtu określanego jako Big Data i Data Science. 

Absolwenci specjalności będą informatykami wyposażonymi zarówno w wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne, jak również będą znali współczesne środowiska oraz zaawansowane narzędzia przetwarzania i analizy danych. Przedmioty specjalności obejmują główne zagadnienia gromadzenia, integracji, wizualizacji i analizy dużych danych i charakteryzują się dużą liczbą zajęć ćwiczeniowych. Na zajęciach wykorzystywane są środowiska i języki programowania, których znajomość jest szczególnie poszukiwana na rynku pracy (Python, R, bazy danych NoSQL, narzędzia BI, platformy chmurowe). 

Ukończenie studiów na tej specjalności jest ogromnym atutem na rynku pracy, ponieważ specjaliści z zakresu Data Science są poszukiwani i wysoko opłacani. Absolwent specjalności może z powodzeniem zostać zatrudniony w dowolnej firmie dostarczającej oprogramowanie związane z analityką danych, jak i w przedsiębiorstwie każdego typu na stanowiskach informatycznych i analitycznych. 

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

W ramach tej specjalności Studenci uzyskają wiedzę w zakresie technologii i metod związanych z przetwarzaniem danych, w szczególności za pomocą relacyjnych i nierelacyjnych baz danych oraz hurtowni danych, budowaniem aplikacji bazodanowych a także wydobywaniem z danych wiedzy przede wszystkim dla celów biznesowych. Studenci poznają narzędzia  i nowoczesne technologie informatyczne związane z szeroko rozumianym przetwarzaniem różnego rodzaju danych, ich pozyskiwaniem, integracją i analizą. Studenci specjalności posiądą wiedzę na temat technologii, metod i narzędzi analizy danych biznesowych oraz technologii, metod i narzędzi oraz eksploracji danych (data mining) i wydobywania wiedzy z różnorodnych danych. Studenci będą potrafili wykorzystać posiadane umiejętności wiedzę do realizacji zadań związanych z szeroko rozumianą analityką i pozyskiwaniem wiedzy z danych pochodzących ze zróżnicowanych źródeł.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE 

Umiejętności nabyte w trakcie studiowania na specjalności Analiza dużych zbiorów danych, umożliwiają pracę przy tworzeniu, rozwijaniu i utrzymaniu systemów wykorzystujących technologie relacyjnych nierelacyjnych baz danych oraz jako administratorzy systemów informatycznych, a wiedza z zakresu analizy danych umożliwia zatrudnienie w firmach IT, które specjalizują się w dostarczaniu oprogramowania biznesowego, oraz jako analitycy w firmach, instytucjach publicznych i organizacjach, które zajmują się gromadzeniem, przetwarzaniem i analizą danych dla różnorodnych potrzeb.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Studenci mają możliwość indywidualnego rozwoju w ramach Kół Naukowych oraz współpracy naukowej z pracownikami Kolegium Informatyki i Komunikacji.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3