European Master’s in Customer Relationship Marketing (MERCURI) - studia magisterskie w j. angielskim na UE Katowice

Studia w języku angielskim
grupa osób promująca specjalność European Master’s in Customer Relationship Marketing (MERCURI)

MERCURI to nowoczesny, dwuletni program realizowany w całości w języku angielskim, który w szczególności koncentruje się na budowaniu i rozwoju relacji między przedsiębiorstwem a konsumentem oraz specyfice funkcjonowania podmiotów tworzących te relacje. Program oferuje bogatą wiedzę w zakresie zachowań podmiotów rynkowych i ich uwarunkowań, wyjaśnia zasady, warunki i podstawy podejmowania decyzji ekonomicznych, a także szkoli ekspertów w podejmowaniu i zarządzaniu różnymi działaniami, mającymi na celu rozwijanie długotrwałych relacji z głównymi interesariuszami przedsiębiorstw. 

Jeśli chcesz studiować w 4 krajach (Polska, Francja, Niemcy, Hiszpania), interesujesz się marketingiem i chcesz zdobyć wiedzę praktyczną - MERCURI jest dla Ciebie. Zyskasz kompleksową wiedzę w dziedzinie marketingu, zbudujesz międzynarodową sieć kontaktów, a także będziesz mieć możliwość uzyskania podwójnego dyplomu Uniwersytetu Grenoble Alps i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Program studiów 

Program jest oferowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach we współpracy z trzema uniwersytetami: Université Grenoble Alpes (Francja), Aschaffenburg University of Applied Sciences (Niemcy) i CEU Universidad Cardenal Herrera (Hiszpania). Każdy z semestrów realizowany jest w innym kraju.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w języku angielskim w formie wykładów, ćwiczeń, lektoratów i seminariów. Studenci współpracują z przedsiębiorstwami i realizują w trakcie studiów projekty konsultingowe i praktyki. W czasie prowadzonych zajęć wykorzystywane są metody interaktywne, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe oraz również metody oparte o koncepcje "experiential learning" i "intensive programme".

W programie studiów znajdziesz takie przedmioty, jak m.in. Marketing Research and Data-mining, Cross – cultural Competences, Experiential Marketing.

Wykładowcy

Wykwalifikowana kadra to w większości osoby z dużym doświadczeniem we współpracy międzynarodowej o bardzo dobrej znajomości języka angielskiego. W pracy ze studentami łączą teorię z praktyką. Stosują nowoczesne metody dydaktyczne, takie jak metody aktywizujące, asymilacji czy praktyczne z wykorzystaniem nowych technologii (np. gry symulacyjne). Gościnnie na wykładach pojawiają się również profesorowie zagranicznych uczelni, m.in. z Francji, Belgii, czy USA.

Pracownicy realizujący zajęcia na specjalności MERCURI posiadają szerokie kompetencje naukowe, dydaktyczne i językowe, a także doświadczenie praktyczne. Współpracują z wieloma zagranicznymi ośrodkami akademickimi zarówno na gruncie naukowym jak i dydaktycznym.

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Kompetencje po studiach 

Program MERCURI przygotowuje specjalistów w zakresie marketingu potrafiących prowadzić pogłębione analizy rynków, ze szczególnym uwzględnieniem konsumentów i ich zachowań. Program w sposób unikatowy łączy wiedzę z zakresu działalności marketingowej przedsiębiorstw ze znajomością rynku i zachowań nabywczych konsumentów. Absolwenci będą przygotowani do projektowania i wdrażania skutecznych i zrównoważonych strategii marketingowych, odpowiednich dla współczesnego otoczenia międzynarodowego.

Równocześnie, w czasie studiów studenci otrzymają praktyczną, pogłębioną wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, psychologii konsumenta, zachowań rynkowych, negocjacji, badań konsumpcji, marketingu, zarządzania i liderowania. Otrzymają również praktyczne doświadczenie badawcze kluczowe do odniesienia sukcesu w obszarze marketingu, komunikacji, reklamy, badań rynkowych, zarządzania związkami z klientem, przedsiębiorczość i public relations.

Możliwości pracy po studiach 

Absolwenci MERCURI znajdą satysfakcjonują pracę w firmach z dziedziny: bankowości, finansów, księgowości, ubezpieczeń, prawa, sprzedaży, marketingu i IT zlokalizowanych na całym świecie. Możliwości kariery obejmują m.in. stanowiska: Marketing Manager, Customer Scientist, Manager-Client Service, Customer Relationship Manager, CRM. 

Po jakich kierunkach można studiować

Na MERCURI zapraszamy osoby z dobrą znajomością języka angielskiego (co najmniej B2), które są zainteresowane marketingiem, chcą zdobyć cenne doświadczenie i podróżować w trakcie studiów. Odnajdą się u nas absolwenci kierunków społecznych i ekonomicznych, m.in. socjologii, zarządzania, ekonomii.

Proces rekrutacji odbywa się w konsultacji z partnerami konsorcjum Mercuri gdzie mogą być brane pod uwagę wcześniej osiągnięte wyniki ze studiów licencjackich.

Jak się dostać

Podstawą kwalifikacji dla kandydatów na studia II stopnia (magisterskie) jest oryginał dyplomu i suplementu albo zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) oraz dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego. Szczegółowy przebieg rekrutacji oraz niezbędnych dokumentów poniżej. 

Wejdź na stronę www.irk.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

W razie problemów sprawdź najczęściej zadawane pytania w sprawie systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów.    

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 300 x 375 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 1 megabajt.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi w dyplomie. Wpisz dokładną i pełną nazwę uczelni wydającej dyplom, nazwę wydziału (jeżeli jest!), nazwę kierunku i specjalności oraz ocenę i datę wydania dokumentu - wszystko zgodnie z danymi na dyplomie lub zaświadczeniu o obronie.

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny nr konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za wpłaconą w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu (w IRK informacja opłata zostanie zaksięgowania po przedstawieniu potwierdzenia transakcji podczas składania dokumentów).

Możesz skorzystać z blankietu wpłaty dostępnego w systemie lub dokonać przelewu przez Internet.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne. 

Pamiętaj! Opłata rekrutacyjna nie jest księgowana automatycznie. Podczas składania kompletu dokumentów należy zabrać ze sobą również potwierdzenie przelewu i przedstawić je osobie przyjmującej dokumenty.

  1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.

  2. Oryginał dyplomu i suplementu albo zaświadczenie o ukończeniu studiów*.

  3. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.

  4. Potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

  5. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce. Wzór napisu na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

 

* Na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 może być przyjęta osoba, która przedstawi oryginał dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu.
W procesie rekrutacji kandydat może przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów, jednak może zostać przyjęta dopiero po okazaniu oryginału dyplomu i suplementu, nie później niż 9 września 2022 r. N
ieusunięcie braków formalnych spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Sprawdź w harmonogramie dni i godziny urzędowania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po jej zakończeniu.

W systemie IRK pojawi się informacja o wyniku przyjęcia na studia. Otrzymasz wiadomość mailem z informacją o wyniku przyjęcia na studia, na adres podany podczas rejestracji. 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna 85 PLN

Opłata za semestr dla studentów z krajów Unii Europejskiej

1 000 EUR (do kwoty opłat semestralnych należy doliczyć opłaty administracyjne partnerów zagranicznych [więcej informacji])

Łączna opłata dla studentów z krajów Unii Europejskiej 5 150 EUR
Opłata za semestr dla studentów spoza Unii Europejskiej[więcej informacji]
Łączna opłata za program dla studentów spoza Unii Europejskiej12 204 EUR

Podane ceny dotyczą naboru na rok akademicki 2021/2022


Limit miejsc

25 - ograniczona liczba miejsc gwarantuje zajęcia w małych grupach, gdzie każdy student traktowany jest indywidualnie. 

Skontaktuj się z nami

Masz pytanie na temat procesu rekrutacji? Zadaj je naszej specjalistce z działu rekrutacji Annie Maniurze:

Anna Maniura

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice