European Master’s in Customer Relationship Marketing (MERCURI)

Studia w języku angielskim

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Program MERCURI przygotowuje specjalistów w zakresie marketingu potrafiących prowadzić pogłębione analizy rynków, ze szczególnym uwzględnieniem konsumentów i ich zachowań. Program w sposób unikatowy łączy wiedzę z zakresu działalności marketingowej przedsiębiorstw ze znajomością rynku i zachowań nabywczych konsumentów. Absolwenci będą przygotowani do projektowania i wdrażania skutecznych i zrównoważonych strategii marketingowych, odpowiednich dla współczesnego otoczenia międzynarodowego. 

Ten dwuletni program w szczególności koncentruje się na budowaniu i rozwoju relacji między przedsiębiorstwem a konsumentem, jak również, na specyfice funkcjonowania podmiotów tworzących te relacje. Z jednej strony program oferuje bogatą wiedzę w zakresie zachowań podmiotów rynkowych i ich uwarunkowań; wyjaśnia zasady, warunki i podstawy podejmowania decyzji ekonomicznych. A z drugiej, szkoli ekspertów w podejmowaniu i zarządzaniu różnymi działaniami, mającymi na celu rozwijanie długotrwałych relacji z głównymi interesariuszami przedsiębiorstw. Program pozwala studentom na przyjęcie szerszej, międzynarodowej perspektywy menedżerskiej, opartej na lepszym zrozumieniu konsumentów i ich relacji z przedsiębiorstwami.

2. KORZYŚCI

Program oferuje możliwość uzyskania podwójnego dyplomu Uniwersytetu Grenoble Alps i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

Równocześnie, w czasie studiów studenci otrzymają praktyczną, pogłębioną wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, psychologii konsumenta, zachowań rynkowych, negocjacji, badań konsumpcji, marketingu, zarządzania i liderowania. Otrzymają również praktyczne doświadczenie badawcze kluczowe do odniesienia sukcesu w obszarze marketingu, komunikacji, reklamy, badań rynkowych, zarządzania związkami z klientem, przedsiębiorczość i public relations.

3. WYMAGANIA

Od Kandydatów wymaga się ukończenia studiów na poziomie licencjat i bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2. Proces rekrutacji odbywa się w konsultacji z partnerami konsorcjum Mercuri gdzie mogą być brane pod uwagę wcześniej osiągnięte wyniki ze studiów.

4. METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

Program jest oferowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach we współpracy z trzema uniwersytetami: Université Grenoble Alpes (Francja), Aschaffenburg University of Applied Sciences (Niemcy) i CEU Universidad Cardenal Herrera (Hiszpania). Każdy z oferowanych semestrów  realizowany jest w innym kraju. Pracownicy realizujący zajęcia na specjalności MERCURI posiadają szerokie kompetencje naukowe, dydaktyczne i językowe, a także doświadczenie praktyczne. Współpracują z wieloma zagranicznymi ośrodkami akademickimi zarówno na gruncie naukowym jak i dydaktycznym.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w języku angielski w formie wykładów, ćwiczeń, lektoratów i seminariów. Studenci również zobowiązani są do współpracy z przedsiębiorstwami i realizacji projektów konsultingowych i praktyk. W czasie prowadzonych zajęć wykorzystywane są metody interaktywne, jeżeli to wymagane oprogramowanie komputerowe jak również metody oparte o koncepcje experiential learning i intensive progremme

5. DODATKOWE INFORMACJE