Przejdź do menu Przejdź do treści

Projektowanie systemów logistycznych

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność związana jest z potrzebami współczesnego biznesu w zakresie systemowego podejścia do zarządzania procesami logistycznymi i przeprowadzania kompleksowych analiz, na podstawie których będą one kształtowane. Specjaliści z tego zakresu są również poszukiwani i cenieni na rynku pracy.

Atuty:

 • Proces kształcenia kładzie nacisk na aspekty praktyczne i przykłady związane z posługiwaniem się wybranymi narzędziami informatycznymi przeznaczonymi dla logistyki.
 • Kształcone są umiejętności związane z przygotowywaniem złożonych projektów logistycznych.
 • Wypracowywane są w toku zajęć umiejętności pracy w zespole i kierowania nim.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Poznasz:

 • Zaawansowaną wiedzę analityczną (o wyższych kompetencjach) w sferze przepływów produktów i usług wykorzystywaną pod kątem interpretowania informacji dotyczącej złożonych problemów logistycznych w przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw.
 • Interdyscyplinarne problemy logistyczne, w szczególności w kontekście wymogów marketingu, zarządzania strategicznego i zarządzania projektami.
 • Sposób i podejście do przygotowania złożonych projektów logistycznych, projektowania i stosowania bardziej zaawansowanych metod badawczych.

W szczególności nabędziesz:

 • Wiedzę na temat zasad dobierania, analizowania i interpretowania informacji dotyczącej bardziej złożonych problemów logistycznych w przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw.
 • Umiejętności posługiwania się wybranymi narzędziami informatycznymi przeznaczonymi dla logistyki.
 • Poznasz zasady funkcjonowania systemów, organizowania i realizowania operacyjnej działalności logistycznej .
 • Poznasz podejście i główne elementy pracy w zespole i kierowania nim.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Jako specjalista, doradca i menedżer logistyki (np. w firmach konsultingowych, korporacjach realizujących strategiczne projekty logistyczne, przedsiębiorstwach realizujących rozbudowane operacje logistyczne). Możesz stać się przedsiębiorcą pracującym na własny rachunek, założycielem MSP, specjalistą ds. logistyki miejskiej w organizacjach samorządowych, specjalistą ds. logistyki w jednostkach służby zdrowia i innych instytucjach usługowych oraz organizacjach non-profit, kierownikiem komórki ds. transportu i logistyki gmin, powiatów, samorządów regionalnych lub wojewódzkich, menedżerem w dużych sieciach handlowych.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Partnerem merytorycznym kierunku jest firma GXO. Kierunek współpracuje również z Polskim Stowarzyszeniem Menedżerów Logistyki i Zakupów w Warszawie. Dzięki tej współpracy najlepsi studenci logistyki mogą wziąć udział w programie Top Young 100.

Ponadto Kierunek współpracuje m. in. z takimi przedsiębiorstwami jak: 

 • Nexteer, 
 • EduTrans, 
 • Goodloading, 
 • ESA Logistika, 
 • Fiege, 
 • Transporeon, 
 • Aspekt, 
 • Azymut Consulting,
 • LKW Walter, 
 • NOLIMIT. 

Studenci prowadzą działalność w ramach Naukowego Koła Logistyki "DIALOG" przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej. Przez ponad 20 lat działalności Koło dotarło z projektami do sporej liczby studentów, organizacji i firm. Aktualnie realizuje m.in. warsztaty "NKL x KALIT SELF IMPROVEMENT" (jest to seria szkoleń dedykowanych członkom Koła, których celem jest pogłębianie wiedzy praktycznej), konkurs dla uczniów szkół średnich "Liga Młodych Logistyków" oraz ogólnopolski konkurs "Uniwersytecka Liga Logistyków", „WIDLAK LIST” (współpraca z Log4 nad magazynem logistycznym).

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3