Przejdź do menu Przejdź do treści

Zarządzanie krajowymi i międzynarodowymi łańcuchami dostaw

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność ta związana jest z przekazywaniem nowoczesnej, rzetelnej wiedzy z zakresu zarządzania procesami logistycznymi i łańcuchami dostaw. Ze względu na specyfikę łańcuchów dostaw nieco odmiennie przedstawiają się procesy decyzyjne w skali krajowej i w skali międzynarodowej bądź globalnej.

Atuty kierunku: 

 • Uwzględnienie w procesie przekazywania wiedzy elementów związanych z kształtowaniem, rozwijaniem i funkcjonowaniem łańcuchów dostaw w skali krajowej i w skali międzynarodowej oraz globalnej.
 • Wypracowywanie specjalistycznych umiejętności w zakresie zarządzania łańcuchami dostaw.
 • Nabycie umiejętności pozwalających absolwentom pracować w najistotniejszych obszarach zarządzania logistycznego przy zachowaniu całościowej perspektywy procesu przepływu produktów.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Student pozna:

 • wiedzę o wyższych kompetencjach menedżerskich w sferze zarządzania sieciami logistycznymi,
 • zasady funkcjonowania systemów informacji logistycznej przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw oraz zasady zarządzania tymi systemami,
 • wiedzę specjalistyczną w zakresie sterowania procesami logistycznymi, logistyki międzynarodowej, ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem w logistyce,
 • zasady i ścieżki informatyzacji procesów logistycznych,
 • zaawansowaną wiedzę funkcjonowania sieci logistycznych,
 • zaawansowaną wiedzę w zakresie logistyki miejskiej i zwrotnej.

Nauczy się także:

 • dobierania, analizowania i interpretowania informacji dotyczącej bardziej złożonych problemów logistycznych w przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw,
 • rozumienia zasady funkcjonowania systemów, organizowania i realizowania operacyjnej działalności logistycznej w przedsiębiorstwie oraz wdrażania systemowych rozwiązań logistycznych,
 • posługiwania się wybranymi narzędziami informatycznymi przeznaczonymi dla logistyki,
 • przygotowania złożonych projektów logistycznych, projektowania i stosowania bardziej zaawansowanych metod badawczych,
 • przedstawiania wyników analiz w formie prezentacji multimedialnej i przy realizacji współpracy zespołowej.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Absolwenci studiów II stopnia specjalności Zarządzanie krajowymi i międzynarodowymi łańcuchami dostaw przygotowani są do rozwoju profesjonalnej kariery menedżerskiej w korporacjach opartych na funkcjonowaniu sieci przepływów produktów, firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych realizujących rozbudowane procesy dostawcze, przedsiębiorstwach prowadzących sprzedaż w ramach międzynarodowych systemów logistycznych, zagranicznych filiach i oddziałach polskich firm lub w krajowych filiach i oddziałach firm zagranicznych. Niezależnie od powyższych predyspozycji zawodowych absolwenci kierunku Logistyka mogą stać się przedsiębiorcami pracującymi na własny rachunek, założycielami i udziałowcami MSP, specjalistami ds. logistyki miejskiej w organizacjach samorządowych, specjalistami ds. logistyki w jednostkach służby zdrowia i innych instytucjach usługowych oraz organizacjach non-profit, kierownikami komórek ds. transportu i logistyki gmin, powiatów, samorządów regionalnych lub wojewódzkich, menedżerami w dużych sieciach handlowych, działaczami związkowymi, a także przywódcami różnych organizacji społeczno-samorządowych. Absolwent będzie w pełni przygotowany zarówno merytorycznie, jak i praktycznie do zajmowania w przyszłości kierowniczych stanowisk średniego i wyższego szczebla zarządzania w sferze logistyki.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Kierunek Logistyka współpracuje z praktyką (dotyczy to wszystkich profili i specjalności na I i II stopniu studiów), m. in. z takimi przedsiębiorstwami jak: ESA Logistika, Nexteer, EduTrans, Fiege, Transporeon, Aspekt, Azymut Consulting. LKW Walter, NOLIMIT. Studenci prowadzą działalność w Naukowym Kole Logistyki "DIALOG" działającym przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej. Przez 20 lat działalności Koło dotarło z projektami do sporej liczby studentów, organizacji i firm. Aktualnie realizuje m.in. warsztaty "Logistyka. Teoria vs praktyka", konkurs dla uczniów szkół średnich "Liga Młodych Logistyków" oraz ogólnopolski konkurs "Uniwersytecka Liga Logistyków". 

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3