Przejdź do menu Przejdź do treści

Zarządzanie krajowymi i międzynarodowymi łańcuchami dostaw

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność ta związana jest z przekazywaniem nowoczesnej, rzetelnej wiedzy z zakresu zarządzania procesami logistycznymi i łańcuchami dostaw. Ze względu na specyfikę łańcuchów dostaw nieco odmiennie przedstawiają się procesy decyzyjne w skali krajowej i w skali międzynarodowej bądź globalnej.

Atuty kierunku: 

 • Uwzględnienie w procesie przekazywania wiedzy elementów związanych z kształtowaniem, rozwijaniem i funkcjonowaniem łańcuchów dostaw w skali krajowej i w skali międzynarodowej oraz globalnej.
 • Wypracowywanie specjalistycznych umiejętności w zakresie zarządzania łańcuchami dostaw.
 • Nabycie umiejętności pozwalających absolwentom pracować w najistotniejszych obszarach zarządzania logistycznego przy zachowaniu całościowej perspektywy procesu przepływu produktów.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Student pozna:

 • wiedzę o wyższych kompetencjach menedżerskich w sferze zarządzania sieciami logistycznymi,
 • zasady funkcjonowania systemów informacji logistycznej przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw oraz zasady zarządzania tymi systemami,
 • wiedzę specjalistyczną w zakresie sterowania procesami logistycznymi, logistyki międzynarodowej, ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem w logistyce,
 • zasady i ścieżki informatyzacji procesów logistycznych,
 • zaawansowaną wiedzę funkcjonowania sieci logistycznych,
 • zaawansowaną wiedzę w zakresie logistyki miejskiej i zwrotnej.

Nauczy się także:

 • dobierania, analizowania i interpretowania informacji dotyczącej bardziej złożonych problemów logistycznych w przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw,
 • rozumienia zasady funkcjonowania systemów, organizowania i realizowania operacyjnej działalności logistycznej w przedsiębiorstwie oraz wdrażania systemowych rozwiązań logistycznych,
 • posługiwania się wybranymi narzędziami informatycznymi przeznaczonymi dla logistyki,
 • przygotowania złożonych projektów logistycznych, projektowania i stosowania bardziej zaawansowanych metod badawczych,
 • przedstawiania wyników analiz w formie prezentacji multimedialnej i przy realizacji współpracy zespołowej.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Absolwenci studiów II stopnia specjalności Zarządzanie krajowymi i międzynarodowymi łańcuchami dostaw przygotowani są do rozwoju profesjonalnej kariery menedżerskiej w korporacjach opartych na funkcjonowaniu sieci przepływów produktów, firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych realizujących rozbudowane procesy dostawcze, przedsiębiorstwach prowadzących sprzedaż w ramach międzynarodowych systemów logistycznych, zagranicznych filiach i oddziałach polskich firm lub w krajowych filiach i oddziałach firm zagranicznych. Niezależnie od powyższych predyspozycji zawodowych absolwenci kierunku Logistyka mogą stać się przedsiębiorcami pracującymi na własny rachunek, założycielami i udziałowcami MSP, specjalistami ds. logistyki miejskiej w organizacjach samorządowych, specjalistami ds. logistyki w jednostkach służby zdrowia i innych instytucjach usługowych oraz organizacjach non-profit, kierownikami komórek ds. transportu i logistyki gmin, powiatów, samorządów regionalnych lub wojewódzkich, menedżerami w dużych sieciach handlowych, działaczami związkowymi, a także przywódcami różnych organizacji społeczno-samorządowych. Absolwent będzie w pełni przygotowany zarówno merytorycznie, jak i praktycznie do zajmowania w przyszłości kierowniczych stanowisk średniego i wyższego szczebla zarządzania w sferze logistyki.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Kierunek Logistyka współpracuje z praktyką (dotyczy to wszystkich profili i specjalności na I i II stopniu studiów), m. in. z takimi przedsiębiorstwami jak: ESA Logistika, Nexteer, EduTrans, Fiege, Transporeon, Aspekt, Azymut Consulting. LKW Walter, NOLIMIT. Studenci prowadzą działalność w Naukowym Kole Logistyki "DIALOG" działającym przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej. Przez 20 lat działalności Koło dotarło z projektami do sporej liczby studentów, organizacji i firm. Aktualnie realizuje m.in. warsztaty "Logistyka. Teoria vs praktyka", konkurs dla uczniów szkół średnich "Liga Młodych Logistyków" oraz ogólnopolski konkurs "Uniwersytecka Liga Logistyków". 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca