Obsługa logistyczna

1. OPIS PROFILU

Profile są bardziej ogólne aniżeli specjalności, bowiem początkowa kariera zawodowa potencjalnego absolwenta w zakresie logistyki wymaga nieco bardziej uniwersalnych umiejętności. Obsługa logistyczna to wiedza niezbędna w obrębie nowego sektora usług logistycznych (Transport – Spedycja – Logistyka), który wykształcił się w ciągu kilkunastu ostatnich lat i jest podstawą funkcjonowania współczesnych łańcuchów dostaw. Specjaliści z tego zakresu są poszukiwani i cenieni na rynku pracy. Proces kształcenia kładzie nacisk aspekty praktyczne i przykłady związane z kształtowaniem obsługi logistycznej pod kątem różnego rodzaju potrzeb i wymogów przedsiębiorstw korzystających z obsługi. Kształcona jest również umiejętność dobierania, analizowania i interpretowania informacji w sposób umożliwiający rozwiązywanie typowych dla obsługi logistycznej problemów.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Student pozna:

  • zagadnienia podstaw obsługi logistycznej i mechanizmu funkcjonowania rynku usług logistycznych,
  • podstawy gospodarki magazynowej i systemy transportowe,
  • podstawową wiedzę o koordynacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwie i w łańcuchach dostaw,
  • zarządzanie logistyczne na poziomie operacyjnym w zakresie transportu i magazynowania produktów,
  • wymogi osobowościowe związane z zawodem logistyka w procesach współdziałania ludzi i organizacji w zakresie obsługi logistycznej klientów.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Profil Obsługa logistyczna przygotowuje do pracy na stanowiskach specjalistów i kierowników w firmach operatorów logistycznych 2 PL (przewoźnicy) i 3 PL (usługodawcy logistyczni). Absolwenci mogą również być liderami i koordynatorami przedsięwzięć i projektów logistycznych prowadzonych przez operatorów 4 PL.

Profile kształcenia na I stopniu studiów mają na celu przygotowanie specjalistów oraz kierowników średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach. Profile te uwzględniają wymagania współczesnego rynku pracy w sferze logistyki, a w szczególności:

  • Umiejętności sprawnego działania w warunkach dynamicznego otoczenia w zakresie procesów zaopatrzenia firm oraz w sferze sektora TSL (obsługi logistycznej w zakresie transportu, spedycji i logistyki);
  • Zdolności niekonwencjonalnego działania w zakresie zarządzania procesami logistycznymi;
  • Zdolności samodzielnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji o znaczeniu taktycznym i operacyjnym (w tym zdolności analityczne i metodyczne);
  • Umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne i motywacyjne niezbędne w zarządzaniu procesami fizycznego przemieszczania produktów zgodnie z potrzebami i zleceniami klientów.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Kierunek Logistyka współpracuje z praktyką (dotyczy to wszystkich profili i specjalności na I i II stopniu studiów), m. in. z takimi przedsiębiorstwami jak: ESA Logistika, Nexteer, EduTrans, Fiege, Transporeon, Aspekt, Azymut Consulting. LKW Walter, NOLIMIT. Studenci prowadzą działalność w Naukowym Kole Logistyki "DIALOG" działającym przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej. Przez 20 lat działalności Koło dotarło z projektami do sporej liczby studentów, organizacji i firm. Aktualnie realizuje m.in. warsztaty "Logistyka. Teoria vs praktyka", konkurs dla uczniów szkół średnich "Liga Młodych Logistyków" oraz ogólnopolski konkurs "Uniwersytecka Liga Logistyków".